Välfärdsfrågor

Om välfärd - sjukvård, mm.

Det stora projektet att privatisera Sverige, av Peter Lodenius. Svensk välfärdspolitik sett från ett finländskt perspektiv.


Om COVID-19-krisen

Coronavirus – Apokalypsen?, av Phil Hearse. Artikel från den brittiska webbplatsen Socialist Resistance om corona-pandemin 2020. Behandlar främst Storbritannien, men det finns tydliga paralleller till Sverige. Tidigare publicerad i Internationalen.

Coronaviruskrisen är politisk, av Grace Blakeley. Artikel ur Jacobin som argumenterar att vänstern inte kan undvika att "politisera" coronaviruskrisen. Gör en jämförelse med finanskrisen 2008.

Antikapitalism i COVID-19:s tid, av David Harvey. 40 års nyliberalism har gjort samhället oerhört utsatt och dåligt förberett på en kris inom hälsovården av coronavirusets omfattning, skriver den brittiske geografen.

Den kapitalistiska pandemin, coronaviruset och den ekonomiska krisen. Artikel där Eric Toussaint analyserar coronapandemins inverkan på ekonomin. Hans slutsats är att pandemin inte är orsak utan bara gnistan som förvärrat en pyrande kris.

I dessa tider – Coronan, samhället och vi, av Maria Sundvall. Personliga reflexioner kring Corona-pandemin och hur den påverkar dagens samhälle. Författaren är läkare.

Politik och pandemi, av Susan Watkins. Artikel ur New Left Revies, september/oktober 2020. Tittar på de politiska följderna av covid-19-pandemin i olika länder, och funerar över varför den drabbat så olika.

Fransk historiker om Corona-pandemin: ”Det mest tragiska sedan andra världskriget”. Intervju med historikern Stéphane Audoin-Rouzeau.

Vetenskapsmän eller experter?, av Marco D'Eramo. Artikel ur Sidecar om vetenskapens och experters roll under pandemin, och deras förhållande till politiken. Har förhållandet mellan vetenskap och samhälle förändrats?


Vänsterpress om Corona-epidemin – mars 2020. Spridningen av Corona-viruset har på några veckor lett till världsomfattande kris som tar sig uttryck på många olika sätt.

Vänsterpress om Corona-epidemin – 20 mars 2020. Marxistarkivet fortsätter att bevaka Corona-krisen utifrån olika infallsvinklar.

Internationell press om Corona – mars 2020. Det finns mycket att säga om Corona-pandemin, dess orsaker och utveckling, sjukvårdens brister m m. Detta är en artikelsamling från internationell press som belyser problemen utifrån olika vinklingar.

Vänsterpress om Corona-epidemin – slutet av mars 2020. Värst drabbade är Italien och Spanien, men även delar av USA (särskilt New York) uppvisar en mycket oroande utveckling. Och i Sverige blir bristen på adekvat sjukvårdsutrustning alltmer problematisk.

Vänsterpress om Corona-pandemin – början av april 2020. Coronakrisen fördjupas. I Europa ligger Italien och Spanien värst till. I USA förvärras situationen snabbt och i Sverige börjat intensivvårdsplatserna ta slut.

Vänsterpress om Coronapandemin – mitten av april 2020. Globalt visar fortfarande inte Coronapandemin tecken på att vara i avtagande. Tvärtom fortsätter den att spridas till områden som tidigare varit förskonade.

Perspektiv på Corona-krisen – april 2020. COVID-19-pandemin och svårigheterna att bemästra densamma hänger samman med hur dagens globaliserade ekonomi fungerar och med ekologiska faktorer.

Vänsterpress om Coronapandemin – slutet av april 2020. Pandemin fortsätter att spridas och dödssiffrorna stiger: Söndag kväll 26/4 har över 205 000 dödsfall registrerats. Listan toppas av USA, med över 55 000 döda, följt av Italien med nära 27 000.

Vänsterpress om Coronapandemin – början av maj 2020. Tidigare pandemier, pandemier och klimatet, sjukvården och Covid-19 m m.

Vänsterpress om Coronapandemin – början av maj 2020 (nr 2). Artikelsamling sammanställd 10 maj.

Vänsterpress om Coronapandemin – mitten av maj 2020. Artikelsamling.

Vänsterpress om Coronapandemin – slutet av maj 2020. Flera artiklar om problemen med den svenska äldreomsorgen, men även en del annat.

Vänsterpress om Corona-pandemin – början av juni 2020.

Vänsterpress om Coronapandemin – mitten av juni 2020. Bl a kritiska synpunkter på den svenska strategin för att bekämpa Covid-19-pandemin.

Vänsterpress om Coronapandemin – slutet av juni 2020. Om problemen i sjukvården, olika konsekvenser av pandemin m m.

Vänsterpress om Coronapandemin – början av juli 2020. I Europa verkar pandemin ha lugnat sig något, men i andra delar av världen (USA, Brasilien, Indien m fl länder) så ser det allt värre ut.

Vänsterpress om Coronapandemin – mitten av juli 2020. I Europa (förutom Balkan) uppvisar pandemin en nedåtgående tendens, men i resten av världen slås nya rekord när det gäller antalet smittade och döda.

Vänsterpress om Coronapandemin – slutet av juli 2020.

Vänsterpress om Coronapandemin – mitten av augusti 2020. Artiklarna i denna samling handlar bl a om de brister i sjukvården som Corona-pandemin blottat, men även andra problem tas upp.

Vänsterpress om Coronapandemin – september 2020. Pandemin är långt ifrån slut. USA och Latinamerika är särskilt hårt drabbade, men även i Europa har smittspridningen tagit fart på nytt.

Vänsterpress om Coronapandemin – november 2020. Andra vågen är här och har visat sig vara betydligt värre än vad de flesta experter trodde i somras. Antalet smittade, svårt sjuka och döda växer snabbt i stora delar av världen, även i Sverige.

Vänsterpress om Coronapandemin – slutet av november 2020. Andra vågen av drabbar Sverige hårt. Antalet smittade, inlagda på sjukhus och döda växer snabbt.

Vänsterpress om Coronapandemin – början av december 2020. Antalet smittade, sjuka och avlidna fortsätter att stiga, fast flera vaccin är färdiga, vilket gör att förhoppningarna om att få stopp på pandemin växer.

Vänsterpress om Coronapandemin – mitten av december 2020. Smitto- och dödstalen fortsätter att växa allt snabbare i stora delar av världen. För att bryta denna utveckling krävs förmodligen storskalig vaccinering.

Vänsterpress om Coronapandemin – början av januari 2021. Vaccin har nu blivit tillgängligt åtminstone i den rikare delen av världen. Men pandemin är ändå långt ifrån under kontroll. Smittspridningen är f n faktiskt större än någonsin.

Vänsterpress om Coronapandemin – slutet av februari 2021. Vaccinationerna drar ut längre på tiden än man räknat med från början (pga vaccinbrist), samtidigt som mer smittsamma Corona-mutationer (främst den brittiska) börjat sprida sig även hos oss.

Vänsterpress om Coronapandemin – början av mars 2021. Vi är på väg mot en tredje covid-våg, åtminstone i delar av landet. Och vaccinationerna drar ut på tiden...

Vänsterpress om Coronapandemin – mitten av mars 2021. Problemen fortsätter: försenade vaccinleveranser, ökad smittspridning (med främst den brittiska virusmutationen), varningssignaler om eventuella svåra biverkningar knutna till Astra Zenecas vaccin...

Vänsterpress om Coronapandemin – mitten av april 2021. Tredje vågen fortsätter. Mycket omfattande smittspridning. Ansträngd sjukvård ...

Vänsterpress om Coronapandemin – början av maj 2021. Vilka betalar vaccinforskningen? Vilka kammar hem vinsterna? ... Och är detta en rimlig och en vettig användning av resurser?

Underkategorier