Spanienrörelsen

Om den svenska Spanienrörelsen

Från Västerbotten till Spanien, av Jonas Sjöstedt. Om norrländska Spanienfrivilliga.

Socialistiska partiet och spanska inbördeskriget, av Bernt Kennerström.

Avantgardet om spanienrörelsen. Avantgardet var Sverges socialistiska ungdomsförbunds tidning. De flesta artiklarna är från 1937 och innehåller mycket polemik mot de svenska stalinisterna.

SKP och den svenska spanienrörelsen, av Claes-Göran Jönsson.