Vietnamrörelsen

Texter om 60- och 70-talets Vietnamrörelse.

Dokument: FNL-rörelsen i Sverige 1965-68. Historik antagen av De Förenade FNL-gruppernas kongress 21-23.6 1968,

Dokument (DFFGs skriftserie 3): Regeringen(s) och Vietnam 1965-69. En klassisk skrift från De Förenade FNL-grupperna där den svenska regeringens vietnampolitik kritiseras skarpt. DFFG dominerade den svenska Vietnam-rörelsen från mitten av 60-talet fram till befrielserörelsens seger (1975).

Dokument (DFFGs skriftserie 4): Vpk, vuf och vietnamrörelsen.

Dokument (DFFGs skriftserie 5): Program, stadgar och sammanfattning av enhetsfrontsdiskussionen.

Dokument (DFFGs skriftserie 6): Leve enhetsfronten mot USA-imperialismen.

Dokument: Ju färre desto bättre: KFMLr och solidaritetsarbetet för Indokinas folk. Skrift från DFFG (De Förenade FNL-grupperna) som kritiserar "r-arnas" sekteristiska syn på solidaritetsarbetet med befrielsekampen i Indokina.

Pressdebatt om Vietnam sommaren 1965. Den för den svenska vietnamopinionen så viktiga debatten 1965 (i urval).

Debatten om "Trotskismen, fronterna och vietnamrörelsen", broschyrer m m material från debatten som startade våren 1970 mellan De Förenade FNL-grupperna och trotskisterna.

Debatt om Vietnam, Sovjet och FNL-rörelsen. 1974 fördes en intensiv debatt om vilken inriktning den svenska FNL-rörelsen (DFFG) borde välja. Maoisterna ville inrikta kampen mot Sovjetunionen, vilket övriga protesterade häftigt emot.

De Förenade FNL-gruppernas (DFFG:s) 7:e kongress, av Anna-Kristin Nilsson. En politisk kommentar till den viktiga DFFG-kongressen 1975, som innebar början till slutet på denna maoistiskt ledda organisation.

För en revolutionär solidaritet! Om vietnamrörelsens historia. När KFMLr bröt med KFML (1970) splittrades även FNL-rörelsen och r-arna bildade Solidaritetsfronten för Indokinas folk, SFIF, som inte blev särskild långlivad. Denna SFIF-broschyr handlar om detta.

Vietnamrörelsen i USA. Om den amerikanska vietnamrörelsen. Bl a en artikel ur tidskriften Kommentar.

De socialistiska krigen. En antologi om konflikten i Sydostasien 1979.

SKI - Solidaritetskommittén för Indokina, material om den solidaritetsrörelse som bildades 1972 på initiativ av de svenska trotskisterna.

Indokinas kamp är vår! Solidaritet till den slutliga segern. Broschyr från 1973 där RMF (svenska trotskisterna) presenterar sin linje i Indokinafrågan.

Om rebellrörelsen i Sverige. Bl a en artikel ur FNL i Sverige (reportagebok utgiven av De Förenade FNL-grupperna 1975).

Lärdomar av den svenska Vietnamrörelsen, del 1, av Martin Fahlgren. Denna första del handlar om maoismens inflytande i FNL-rörelsen (DFFG).

Lärdomar av den svenska Vietnamrörelsen, del 2, av M Fahlgren. Denna andra del behandlar kritiskt några viktiga aspekter av den politik som FNL-rörelsens (DFFG) förde.

Lärdomar av den svenska Vietnamrörelsen, del 3, av M Fahlgren. Denna tredje del handlar om FNL-rörelsens spända relationer till trotskismen och om de svenska trotskisternas eget solidaritetsarbete för Indokina.

FNL i Sverige. Polemiken kring DFFG:s struktur och målsättning, av Kristoffer Ejnermark. C-uppsats om De förenade FNL-grupperna (den svenska Vietnamrörelsen).

Rebeller i takt med tiden – FNL-rörelsen och 60-talets politiska ritualer, av Kim Salomon. En historik över den svenska Vietnamrörelsen, främst DFFG (De Förenade FNL-grupperna).

De Förenade FNL-grupperna och fronten mot supermakterna, av Björn Larsson. En grundlig redogörelse för de maoistiska försöken att från 1974 förvandla DFFG till en supermaktsfront (främst riktad mot Sovjetunionen).

Vietnam var nära - Vem svartmålar vem? Av Martin Fahlgren. Kommentar till en artikel av Åke Kilander i tidskriften Clartè nr 4-08 (om den svenska Vietnam-rörelsens historia).

Om "Rebeller i takt med tiden – FNL-rörelsen". Tre artiklar ur tidskriften Zenit om Lunda-historikern Kim Salomons bok om den svenska Vietnam-rörelsen.

Recensioner och debatt om "Vietnam var nära". Här har samlats ett antal texter om Åke Kilanders bok som handlar om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965–1975.

Vietnamrörelsen i Sverige – En bokrecension, av Per-Olof Mattsson. Recension av Kim Salomons bok "Rebeller i takt med tiden" som behandlar den svenska FNL-rörelsens historia.

Debatt om den svenska FNL-rörelsens historia, av Urban Lundberg, Kim Salomon och Klas Åmark. Debatt kring Salomons bok "Rebeller i takt med tiden".

Underkategorier