Bostadsfrågan

Texter om bostadsfrågan

Om bostadspolitiken, av Per-Erik Wentus. Recensioner av tre olika skrifter om svensk bostadspolitik.

Hyresgäströrelsen: Från kamporganisation till pamporganisation, av Lars Kronvall och Dag Malmberg. Den svenska hyresgäströrelsen byggdes upp av arbetarrörelsen. Från början var den en vital kamporganisation, men efterhand förlorande den alltmer sin militans.

Vänsterpress om S-kupp mot Hyresgästföreningen Väst – februari 2020. En radikal strömning har efter hand stärkt sin ställning i Hyresgäströrelsen i västra Sverige. Detta försöker man centralt sätta stopp för med odemokratiska metoder.