Demokratin i Sverige

Texter om den svenska demokratin

Arbetarrörelsen i Sverige (del 2), av Knut Bäckström. Behandlar perioden 1900-1918, alltså bl a det demokratiska genombrottet 1918-1919 (kapitel 14).

Kapitalism och rösträtt. Om den borgerliga demokratins uppkomst, av Göran Therborn. Artikel från 1977.

Den hotade demokratin, av Kjell Östberg. Ur Tidsignal nr 14 (2016), temanummer om demokratin och Europeiska Unionens kris.

Om vår demokratis historia, av Kjell Östberg. Recensioner av en viktig bok om kampen för demokrati i Sverige.

Sverige – den byråkratiserade demokratin, av Anders Hagström.


Vänsterpress om allmänna rösträttens införande i Sverige 1918. Den svenska högern hade länge varit emot allmän rösträtt. I svallvågorna från den ryska revolutionen fick de dock kalla fötter och bytte fot.

Allmänna rösträtten 100 år. Om kampen för allmän och lika rösträtt i Sverige. Det stora genombrottet för denna fråga kom efter första världskriget.