Vänsteroppositionen

Stalinismens framväxt och revolutionens byråkratisering skedde från början av 1920-talet. Denna process observerades ganska snabbt av delar av bolsjevikpartiet, och de försökte bekämpa denna utveckling. Dessa personer bildade en opposition inom partiet, Vänsteroppositionen. Vi ska här publicera dokument från denna opposition, som grep sig an detta nya fenomen, byråkratin, och försökte motarbeta dess framväxt och katastrofala politik.

Utvecklingen i Sovjet, av Kenth-Åke Andersson, (ur Lögnens renässans).

Om kinesiska revolutionen 1925-27, av Kenth-Åke Andersson (ur Lögnens renässans).

Brev till Valentinov, av C Rakovskij.

Om vänsteroppositionen, artikel ur Fjärde internationalen. Innehåller även "De 46' plattform" och en resolution från E Preobrazjenskij om partidemokratin.

Den förenade vänsteroppositionens plattform, från 1927. Trotskij, Zinovjev m fl. Nu i nyöversättning! Den gamla översättningen (av Bonniers 1929) var behäftad med mängder av fel och missförstånd.

Rädslan för vår plattform, tal av L Trotskij vid centralkommitténs möte i oktober 1927. Delar av talet finns i Franzén/Mattssons artikel.

Ett nytt skede. Artikel av Trotskij om utvecklingen efter den femtonde partikongressen, och Zinovjevs och Kamenevs avhopp från oppositionen.

Arbetaroppositionen, av Alexandra Kollontaj. Arbetaroppositionen, som bildades 1920, kritiserade centraliseringen av ekonomin och bristen på partidemokrati. Denna skrift är dess viktigaste dokument.

En revolutionärs minnen, av Victor Serge. Behandlar åren 1901-41. Serge deltog i ryska revolutionen, stödde vänsteroppositionen, deporterades till Sibirien osv. En verklig klassiker.

Vänsteroppositionen i Sovjet 1923-28, av Christer Franzén och Per-Olof Mattsson.

Vänsteroppositionen i Sovjetunionens kommunistiska parti 1923-27, av Hans Björkman och Peter Widén.

Oppositionen i partiet mot Stalin (1930-32) och den första Moskvarättegången, av Pierre Broué.

Trotskij och blocket mot Stalin 1932, av P Broué. Om oppositionen inom och utom det sovjetiska kommunistpartiet och de försök till samverkan som de olika oppositionsgrupperna gjorde.

Trotskisterna i Sovjetunionen (1929-38), av P Broué. Om vänsteroppositionen inne i Sovjetunionen.

Hur oppositionen besegrades, av Ignazio Silone. En redogörelse för ett möte i Kominterns exekutivkommitté, där vänsteroppisitionen skulle fördömas.

Adolf Joffes död och begravning. Dokument rörande Adolf Joffes självmord och begravning, med bl a Joffes avskedsbrev till Trotskij, samt utdrag ur ”En bolsjevik-leninists memoarer”.

Vänsteroppositionen inom Komintern. Artikel av C Franzén och P-O Mattson. Bygger till stor del på material som publicerades i den svenska dagstidningen SocialDemokraten 1927-28.

Vad ansåg socialdemokratin och borgarna om kampen mellan vänsteroppositionen och stalinisterna? Artikel av C Franzén och P-O Mattson. Baseras främst på artiklar från dagstidningen SocialDemokraten.

Debatt om Fjärde Internationalens grundande, mellan Getty och Twiss. Ur FI 4/88.

Artikelsamling: ”Den litterära debatten” 1924-25 i svensk kommunistpress. Den ”litterära debatten” var varken ”litterär” eller en ”debatt”, utan en ensidig anti-Trotskij-kampanj. Även kommunistpartierna utanför Sovjet drogs in i detta, inklusive det svenska.

Trotskisterna i fånglägret Vorkuta, av "M.B." Artikel som beskriver de trotskistiska fångarnas kamp i lägret Vorkuta 1937-1938. Skribenten var en mensjevikisk medfånge som berördes av trotskisternas mod.