Chrusjtjov

Olika texter om och av Nikita Chrusjtjov, som i sitt tal 1956 avslöjade Stalin-periodens värsta avigsidor (dock utan att fullt ut analysera stalinismens bakgrund och orsaker - dvs byråkratiseringen av det sovjetiska samhället. Annat var väl heller inte att vänta, eftersom Chrusjtjov själv tillhörde denna byråkrati...).

Dokument: Chrusjtjovs tal 1956, hela talet för första gången på svenska. I översättning från ryskan.

Dokument: Chrusjtjov om utrensningen av Berija, ur "Chrustjov minns", kapitel 9.

Dokument: Utrensningarnas år. Ett kapitel ur Chrusjtjov minns om utrensningarna i Sovjet på 1930-talet, dvs bl a Moskvarättegångarna.

Dokument: Chrusjtjov minns den 20:e partikongressen.

Dokument: "Om övervinnandet av personkulten och dess följder ", Beslut av SUKP:s centralkommitté, från 1956.

Dokument: Övervinnandet av personkultens följder. Utvecklingen av de leninska normerna för partilivet , av Nikita Chrusjtjov. Utdrag ur "Verksamhetsberättelse av SUKP:s CK för partiets XXII kongress" 17/10 1961. Kan ses som en uppföljning av Chrusjtjovs "hemliga tal" 1956.

Mao Tse-tung och schismen, av Nikita Chrusjtjov. Om relationerna till Maos Kina.

Ungern-upproret enligt Chrusjtjov, kapitel 15 ur "Chrustjov minns".

Hungersnöd i Ukraina. Om den hungersnöd som drabbade Ukraina efter 2:a världskriget 1946-47.

Chrusjtjovs tal 50 år, av Martin Fahlgren.

Ur Stalin-epokens annaler, av M Fahlgren.

Chrusjtjovs väg till makten, av M Fahlgren.

Upprördhet i SUKP efter Chrustjovs hemliga tal -56. Efter 1956 diskuterades Stalin-epoken livligt bland akademiker (historiker, ekonomer osv), samt inom militären. Här ges exempel på detta.

1937: Stalins år av terror, av Vadim Z Rogovin. Inledning. I denna diskuteras Chrusjtjovs tal till 20:e partikongressen.

Kina, Albanien och Sovjetunionen 1956-57, om relationerna mellan KKP, AAP och SUKP under åren efter Chrustjovs tal.

Not till 'kritiken av personkulten', av Louis Althusser. En polemik om begreppet "personkult".

Ut på torget - Självbiografiska berättelser, av Sture Källberg. Handlar om 50-talet från ett vänsterperspektiv. Boken handlar både om Sverige och Östeuropa (där författaren befann sig under längre och kortare tider).

Fredlig kontrarevolution - en debatt. På 70-talet ansåg maoisterna att kapitalismen i Sovjet återupprättats efter Stalins död. SKP:aren Nils Holmberg försökte bevisa detta, vilket ledde till debatt bl a i SKP.

När Stalin offrades för att rädda stalinismen. Artikel av Anders Hagström om SUKP:s 20 partikongress 1956, där Chrusjtjov gick till angrepp mot "personkulten", dvs Stalin.

Den stora utmaningen - Utvecklingstendenser i sovjetisk politik. Isaac Deutscher ger sin syn på Sovjetunionen under Chrusjtjov-epoken. Bygger på föreläsningar som hölls 1959 och en efterskrift från 1961.

Sovjetunionen efter Stalin, en artikelsamling av I Deutscher.

Chrusjtjov om Stalin, av Isaac Deutscher. Om Chrusjtjovs "hemliga" tal vid SUKP:s 20:e partikongress 1956.

Nikita Chrusjtjov, av Roy Medvedev. Läsvärd biografi över den kontroversielle sovjetiske kommunistledaren.

Tjugonde partikongressen – Före och efter, av Roy Medvedev. Initierad redogörelse för omständigheterna kring Chrusjtjovs "hemliga tal" 1956 och dess konsekvenser.

Sovjet i omvandling 1952-1956, av Wolfgang Leonhard. Utdrag ur boken Det nya Sovjet som handlar om slutet av Stalin-epoken och Chrusjtjovs uppstigande till nr 1, en i många avseende omtumlande period.

Det nya Sovjet 1956-1961, av Wolfgang Leonhard. Utdrag ur boken Det nya Sovjet. Denna del handlar främst om Chrusjtjov-epoken.