Den ryska revolutionen

Några olika texter om den ryska revolutionen i oktober 1917.

Ryska revolutionen 1917-1923, del 1. Första delen av Carrs stora arbete om ryska revolutionen.

En historisk vändpunkt: Marx, Lenin, Stalin, av E H Carr. Den brittiske historikern diskuterar den ryska revolutionen utifrån Marx' och bolsjevikernas perspektiv på den mänskliga historien och revolutionsbegreppet.

Den ryska arbetarrevolutionen - från novemberrevolutionen till Brestfreden. Trotskijs klassiska skrift från 1918 som publicerades på ett stort antal språk (inklusive svenska). Fram till dess Stalin & Co började förfalskningen av den ryska revolutionens historia efter Lenins död, fungerade denna skrift mer eller mindre som en "officiell" historik över oktoberrevolutionen och dess närmaste efterspel (inklusive fredsförhandlingarna i Brest-Litovsk i börja av 1918).

Ryska revolutionens historia, band 1. Trotskijs klassiska och lysande verk om ryska revolutionen 1917, här i reviderad översättning.

Ryska revolutionens historia, band 2. Trotskijs klassiska och lysande verk om ryska revolutionen 1917, här i reviderad översättning.

Ryska revolutionens historia, band 3. Tredje och sista delen av Trotskijs klassiska historik över ryska revolutionen.

Oktoberrevolutionens lärdomar, av L Trotskij.

Den proletära revolutionen i Ryssland av N Lenin och Leo Trotskij. En klassisk dokumentsamling från 1918. Sammanställd och kommenterad av den amerikanske kommunisten Louis C. Fraina. Nu för första gången på svenska.

Ryska revolutionen del 3, av E H Carr. Del 3 handlar om Sovjets utrikespolitik, utvecklingen i omvärlden och Kommunistiska internationalens första år.

Om fredsförhandlingarna i Brest-Litovsk. Utdrag ur Louis Fischers Lenin-biografi.

Krig eller Fred?, av Alexander Rabinowitch. Om Brest-Litovsk-förhandlingarna och meningsskiljaktigheterna om dessa på den ryska sidan. Ur författarens viktiga arbete The Bolsheviks in Power (utg. 2007).

Ryska revolutionens historia i sammandrag, av Fredrik Ström. Från 1924, dvs innan den stalinistiska historieförfalskningen hade tagit fart. Författaren var medlem i dåvarande svenska kommunistpartiet.

Bonderevolutionen i Ryssland 1902-22, av Viktor Danilov och Teodor Shanin. Om den moderna forskningen om bondefrågan före Oktoberrevolutionen och i det tidiga Sovjetunionen.

Den ryska revolutionen, av I Deutscher.

Den väpnade profeten. Första delen i Deutschers Trotskij-trilogi.

Lenins leninism, av Marcel Liebman.

Tio dagar som skakade världen, av John Reed. Denna klassiska, av Lenin varmt rekommenderade, bok om Oktoberrevolutionen ger en sann och engagerad beskrivning av revolutionen. Den förbjöds under Stalinepoken, just därför att den gav en annan bild av revolutionsförloppet än den som Stalin och hans historieförfalskare ville genomdriva.

Från Hegels logik till Finlands-stationen i Petrograd, av Michael Löwy. Ur FI 4/87. Diskuterar om Lenins aprilteser från april 1917.

Fabrikskommittéerna och den ekonomiska makten, av David Mandel. Fabrikskommittéer bildades redan i samband med februarirevolutionen 1917 och under de första åren efter revolutionens seger var de ett organisatoriskt uttryck för arbetarnas makt.

Moskva under Lenin, av Alfred Rosmer. Klassisk redogörelse för Sovjetunionen under de första åren efter revolutionen. Handlar även om den Kommunistiska internationalen.

Oktoberrevolutionen, statskupp eller revolution? En längre artikel som Ernest Mandel skrev till den ryska revolutionens 75-årsjubileum 1992.

Oktober 1917 - Statskupp eller revolution?, uppsats av Jeff Hausel.

Bolsjevikerna och den ryska revolutionen. Dokument i urval, med tonvikten på bolsjevikpartiets taktik och interna debatt.

Ryska revolutionens historia. Denna bok, sammanställd av en sovjetisk redaktionskommitté i slutet av 20-talet, ger en mycket läsvärd (ur olika aspekter) historik över ryska revolutionen.

Anarkisterna och den ryska revolutionen, av Victor Serge. Den f d anarkisten gör upp med anarkisternas roll i den ryska revolutionen.

Som politisk agent, av Bruce Lockhart. En brittisk diplomat och spion skildrar bl a sin verksamhet i Ryssland kort efter revolutionen (1918). Boken blev en verklig storsäljare när den kom ut (i Sverige 1:a upplagan 1933).

Ryska revolutionen 1917, av Marc Ferro. En närmast "klassisk", kortfattad historisk redogörelse för den ryska revolutionen.

Världsrevolutionen, av Eric Hobsbawm. Om Oktoberrevolutionen och dess betydelse för 1900-talets historia.

Så här ser revolutioner ut, av Louise Bryant. Ögonvittnesskildring från revolutionens Petrograd hösten 1917. Utdrag ur bok som gavs ut under titeln Six Red Months in Russia.

Bolsjevikerna kommer till makten, av Alexander Rabinowitch. Mycket väldokumenterad, välskriven och levande beskrivning av den ryska revolutionen 1917, från julidagarna till maktövertagandet i oktober. Rabinowitch är professor emeritur i historia på Indiana University, Bloomington. Boken kom i nyutgåva i maj 2017.

Epilog till en revolution, av China Miéville. Slutord i en mycket rosad bok om Ryska revolutionen.

Revolutionens evolution, av Moshe Lewin. Författaren, en framstående sovjetkännare och historiker, gör ett slags bokslut över den ryska revolutionen.

Ryska revolutionen, av Alan Moorehead. Om Oktoberrevolutionen och dess förspel. Boken kom ut 1959 och var då den första på svenska som skrivits av en historiker som inte var socialist eller kommunist.

Ryssland juli-oktober 1917 – En revolutionskrönika månad för månad, av Gunnar Gunnarsson. Gunnarsons bok är en rikt illustrerad samling dokument och ögonvittnesskildringar. Den här återgivna texten motsvarar ungefär halva boken. Mycket av bildmaterialet finns dock inte med.

Sagt om revolutionen, av Gunnar Gunnarsson. Politiker, författare, historiker, filosofer om Oktoberrevolutionen.

Oktoberrevolutionen, av Roy Medvedev. Rysk socialist (ej kommunist) om ryska revolutionen - skriven 1979 (dvs före Sovjets sammanbrott).

SUKP(b):s historia (1938) om Ryska revolutionen 1917. Utdrag ur den beryktade stalinistiska upplagan från 1938, som var en officiellt sanktionerad historiebok. Den spreds i många upplagor.

SUKP:s historia (1962) om Ryska revolutionen 1917. Utdrag ur den auktoriserade version som gavs ut i slutet av Chrusjtjov-epoken och som var avsedd att ersätta den stalinistiska versionen från 1938.

Sovjeterna vann och förlorade makten, av Benny Andersson. En tillbakablick på revolutionen, varför och hur den segrade, men senare urartade.

Både vänstern och högern förrådde den provisoriska regeringen, av Alexander Kerenskij. Den siste ryske regeringschefen ger sin syn på varför hans regering störtades i oktober 1917.

Den ryska arbetare- och bonderevolutionen, (från 1920) av Augustin Souchy. Författaren, som var en tysk anarkist, gör en kritiskt bokslut över den ryska revolutionen. Behandlar främst utvecklingen efter maktövertagandet 1917.

Bolsjevism eller socialdemokrati?, av Otto Bauer. Författaren tillhörde den österrikiska socialdemokratiska vänsterriktning som brukar kallas austromarxism. Han brukar ibland betecknas som ”bolsjevikernas intelligentaste kritiker”.

Det tidiga sovjetiska engagemanget i miljöskydd, och hur det försvann, av Kunal Chattophadhyay. Artikel om hur miljövård diskuterades och genomfördes under de första åren efter revolutionen 1917, innan stalinismen.

Den ryska revolutionens 100-årsminne och att ställa in betalningen av statsskulden, av Éric Toussaint. Artikel som går igenom hur sovjetregimen 1918-1920 gick mot att betala tsarregeringens statsskuld. Även idag en aktuell fråga efter den grekiska krisen och EU:s agerande 2012.

Var den ryska revolutionen ett misslyckande? Tankar om hundraårsminnet,av Sheila Fitzpatrick. Ett försök till ett bokslut över Oktoberrevolutionen.

Ryska revolutionen – en översikt, av Håkan Blomqvist. Artikel ur Tidsignal nr 15 (2017).

Clarté-debatt om Oktoberrevolutionen, av Benny Andersson m fl. Debatt om imperialismen, den ryska revolutionen, dess betydelse för den socialistiska revolutionen i Europa m m.

Obekväma tankar om Oktoberrevolutionen, av Maxim Gorkij. Artiklar skrivna under tiden maj 1917 - juli 1918. Gorkij stödde revolutionen, men var kritisk mot mycket som skedde i dess namn.

Ödesdigra minuter 1917 då historien kunnat ta en annan väg, av Per Månsson. Om en händelse som inträffade just när Oktoberresningen börjat och som kunde lett till att man fått en socialistisk samlingsregering i stället för en bolsjevikisk.

Marxistiske historikern Paul Le Blanc om Oktoberrevolutionen - ljudupptagning. Detta är en ljudupptagning från ett möte 6/11 i Umeå med Le Blanc som talare.

De tio bästa böckerna om den ryska revolutionen, av Tariq Ali. Sammanställning med anledning av att den ryska revolutionen fyller 100 år.

Ryska revolutionen – En studieguide, av Alan Woods. Viktiga och bra böcker om ryska revolutionen.

Ryska revolutionen – Några lästips, av Phil Gasper. Viktiga och bra böcker om olika aspekter av den ryska revolutionen 1917.

Vad blev det kvar, av Sheila Fitzpatrick. Om några nya böcker om den ryska revolutionen.

De värsta lögnerna om den ryska revolutionen, av Alex Grant. Granskar 10 vanliga påståenden om Oktoberrevolutionen.

Vilka är lärdomarna från den ryska revolutionen?. Diskussion mellan Eric Blanc och Mike Taber. Har dagens socialister något att lära av den ryska revolutionen, och i så fall vad?

Inbördeskriget i Ryssland 1918-22 - hur kunde de röda vinna?, av Per-Åke Westerlund. Artikeln tar sin utgångspunkt i en ny bok om inbördeskriget, skriven av brittiske historikern Antony Beevor.


Ryska revolutionen 100 år!

2017 är det 100 år sedan den första segerrika revolutionen som leddes av ett socialistiskt parti. Revolutionen inleddes på den internationella kvinnodagen, 23 februari (8 mars enligt nya almanackan) efter att oroligheter hade brutit ut bland kvinnor i de långa brödköerna, oroligheter som spred sig och ledde till demonstrationer som krävde slut på monarkin och fred. En vecka senare tvingades tsaren abdikera. Under de följande veckorna växte det fram arbetarråd (sovjeter) och fabrikskommittéer, i vilka bolsjevikpartiet (det blivande kommunistpartiet) under sommaren och hösten blev starkare, och kraven allt radikalare. Och den 25 oktober störtades den provisoriska regeringen och makten övertogs av den då pågående allryska sovjetkongressen.

Ryska revolutionen 100 år. På Marxistarkivet uppmärksammar vi 100-årsjubileet med att publicera dokument, artiklar och böcker som belyser olika aspekter av den ryska revolutionen som skakade om en hel värld.


Recensioner

Den ryska revolutionen 1917-23 – En recension. Isaac Deutscher recenserar första delen av Carrs stora arbete om ryska revolutionen.

Ut ur den Stora Mörka Valfisken, av Eric Hobsbawm. Om den mycket prisade och debatterade (även från vänsterhåll) boken People´s Tragedy: The Russian Revolution 1891-1924 av Orlando Figes.

Orlando Figes hade fel om den ryska revolutionen, av  Chris Nineham. Historikern Figes har lovordats för sina arbeten om Ryska revolutionen. Därför lyfts han nu också fram som spjutspets i borgerlig kritik mot Oktober och revolutioner överhuvudutaget.

Pipes' veklagan, av Anders Hagström. Recension av Richard Pipes' bok Den ryska revolutionen.

Ett ögonvittne till ryska revolutionen , av PO Mattsson. Kompletterad med ytterligare biografiska uppgifter om skriftens författare (Ilin-Zjenevskijs) m m.

Underkategorier