Ryssland före 1917

Texter om utvecklingen i Ryssland före 1917 års revolution

Marx och Ryssland (1938), av Isaac Deutscher. Marx intresserade sig för Ryssland och brevväxlade med marxister i Ryssland om den kommande revolutionens karaktär.

Program för Rysslands Socialdemokratiska Arbetarparti (RSDAP). Programmet antogs vid RSDAP:s 2:a kongress som hölls i Bryssel och London i juli-augusti 1903.

Organisatoriska regler [stadgar] för Rysslands Socialdemokratiska Arbetarparti (RSDAP). Antogs vid RSDAP:s 2:a kongress som hölls i Bryssel och London i juli-augusti 1903. Om stadgarna uppstod hårda motsättningar.

Ryska socialdemokraternas 2:a partikongress 1903 (textsamling). Utdrag om partikongressen ur Pierre Broués Trotskij-biografi och den stalinistiska SUKP(b)s historia från 1938.

RSDAP:s Program och stadgar från 1903, av Arne Nilsson. AN kommenterar det program och de stadgar som antogs vid de ryska socialdemokraternas 2:a partikongress. Följs av polemik mot en del av de framförda synpunkterna.

1905, av Leo Trotskij. Om den första ryska revolutionen 1905.

På kurs mot revolutionen – Ryssland, av Eric Hobsbawm. Om utvecklingen i Ryssland från mitten av 1800-talet till utbrottet av 1:a världskriget, som skapade den samhälleliga krutdurk som exploderade 1917.

Ryska revolutionen, del 1, av E H Carr. Handlar till stor del om utvecklingen innan 1917.