Ryssland före 1917

Texter om utvecklingen i Ryssland före 1917 års revolution

Marx och Ryssland (1938), av Isaac Deutscher. Marx intresserade sig för Ryssland och brevväxlade med marxister i Ryssland om den kommande revolutionens karaktär.

Debatt om RSDAP:s program 1903. Inför de ryska socialdemokraternas andra kongress 1903 fördes en diskussion om det nya programmet. En hård kritik mot förslaget skrevs av Rjazanov. Plechanov svarade.

Program för Rysslands Socialdemokratiska Arbetarparti (RSDAP). Programmet antogs vid RSDAP:s 2:a kongress som hölls i Bryssel och London i juli-augusti 1903.

Organisatoriska regler [stadgar] för Rysslands Socialdemokratiska Arbetarparti (RSDAP). Antogs vid RSDAP:s 2:a kongress som hölls i Bryssel och London i juli-augusti 1903. Om stadgarna uppstod hårda motsättningar.

Ryska socialdemokraternas 2:a partikongress 1903 (textsamling). Utdrag om partikongressen ur Pierre Broués Trotskij-biografi och den stalinistiska SUKP(b)s historia från 1938.

RSDAP:s Program och stadgar från 1903, av Arne Nilsson. AN kommenterar det program och de stadgar som antogs vid de ryska socialdemokraternas 2:a partikongress. Följs av polemik mot en del av de framförda synpunkterna.

1905, av Leo Trotskij. Om den första ryska revolutionen 1905.

På kurs mot revolutionen – Ryssland, av Eric Hobsbawm. Om utvecklingen i Ryssland från mitten av 1800-talet till utbrottet av 1:a världskriget, som skapade den samhälleliga krutdurk som exploderade 1917.

Ryska revolutionen, del 1, av E H Carr. Handlar till stor del om utvecklingen innan 1917.