Moskvarättegångarna

Skenrättegångarna mot ett mycket stort antal kommunister i Sovjetunionen på 30-talet var en ytterst tragisk period i den socialistiska arbetarrörlsens historia. I denna del kommer vi att publiceran olika texter om dessa rättegångar, men även om hela perioden av förföljelser under 30-talets Sovjet ("den stora terrorn"), och även liknande händelser i andra länder. I menyn till vänster finns artiklar respektive böcker om denna period,medan vi nedan publicerar dokument från Moskvarättegångarna.

Dokument: Protokoll från 1936 års Moskva-rättegång, med förord av Kenth-Åke Andersson.

Dokument: Om det Trotskij-zinovjevska kontrarevolutionära blockets terroristiska verksamhet. Hemligt brev som 29 juli 1936 skickades till regionala och territoriella kommittéer m fl organ i det sovjetiska KP inför den stundande 1:a Moskvarättegången (hölls i augusti.)

Dokument: Anklagelseakter, 1937 års rättegång.

Dokument: Protokoll från 1937 års Moskva-rättegång. "Processen mot det sovjetfientliga, trotskistiska centrum" - "Fullständigt stenografiskt referat" från rättegången 23-30 januari 1937.

Dokument: Anklagelseakter, 1938 års rättegång.

Dokument: Protokoll från 1938 års Moskva-rättegång. På vakt mot fascismen. Förkortat stenografiskt referat från processen mot ”Högerns och trotskisternas block” 2-13 mars 1938. Förord av Sven Linderot.

Dokument: Sinovjev och Kamenjev inför Folkets Domstol, av D N Pritt. Broschyr, skriven av brittisk (prostalinistisk) "kronjurist" till försvar för 1:a Moskvarättegången. Skriften gavs ut av kommunistpartiets förlag.

Dokument: Moskvaprocessen. Rättvisa eller justitiemord? Broschyr som granskar den första Moskvarättegången. Utgiven 1936 av Socialistiska Partiets förlag.

Dokument: Bakom Moskvarättegången, av Max Shachtman. Bok från slutet av 1936, som analyserar, främst utifrån det officiella rättegångsprotokollet, den första Moskvarättegången.

Dokument: Rödbok om Moskvarättegången. Skrift om den Första Moskvarättegången av Trotskijs son, Leo Sedov. Utgiven 1936.

Dokument: Stalin som socialismens dödgrävare. Skrift om Moskvarättegångarna utgiven 1938 av Socialistiska Partiet.

Dokument: Stalins brott, av L Trotskij. Från 1937. Behandlar första och andra Moskvarättegången.

Dokument: Om Moskvarättegången -38, av L Trotskij. En sammanställning av artiklar som Trotskij skrev om den tredje Moskvarättegången.

Dokument: Fallet Leo Trotskij. Stenografiskt protokoll från den s k Deweykommissionens förhör med Trotskij angående anklagelserna mot honom under Moskvarättegångarna.

Dokument: Icke skyldig. Deweykommissionens slutrapport om anklagelserna mot Leo Trotskij under Moskvarättegångarna. Denna rapport antogs officiellt 21 september 1937 efter nära ett års arbete. Den publicerades i bokform i början av 1938 under titeln Not Guilty.

Underkategorier