Debatt om Ukraina

Texter där Rysslands invasion av Ukraina 2022 debatteras

Debatt om Ukraina-kriget i Internationalen, från mars 2022.

Med historien som fiende – ordföranden i Sveriges Fredsråd, av Martin Fahlgren. Ordföranden i Sveriges Fredsråd visade sig vara inte en fredsaktivist, utan en påhejare av Rysslands krig i Ukraina. Det fick sina konsekvenser.

I fablernas värld med åtföljande skeppsbrott, av Martin Fahlgren. Under det pågående Ukraina-kriget har det skrivits många dumheter, även från vänsterhåll. Vissa av dessa var inte direkt oväntade, men det värsta klavertrampet kom från ett oväntat håll.

Debatt mellan David Harvey och Derek Hall om den ryska invasionen av Ukraina. Från den australiensiska vänsterwebbplatsen Links. Hur ska vänstern förklara och bemöta Rysslands invasion av Ukraina?

Rysslands krig mot Ukraina: Imperialistisk ideologi eller klassintressen? Den ryske statsvetaren Ilja Matvejev och den ukrainske sociologen Volodymyr Isjtjenko diskuterar krigets orsaker och konsekvenser. Artikeln har publicerats i Internationalen.

Socialistisk Politik och Ukraina – debatt, av Jan Czajkowskij. JC är en skarp kritiker av SP:s linje när det gäller Ukraina-kriget. Här återges flera inlägg som tidigare publicerats i Facebook. Innehåller även polemiska kommentarer till JC.

Debatt om Ukraina-frågan och Socialistisk Politik, av Jan Czajkowski. Jan C är en idog kritiker av Socialistisk Politiks linje när det gäller Ukraina. Här återger vi flera inlägg och meningsutbyten från november 2022.

Socialistisk Politik som Putins medlöpare, av Jan Czajkowskij. Jan C har sedan dag 1 skarpt kritiserat SP:s syn på kriget i Ukraina. Här vidareutvecklar han sin uppfattning. Kritiken riktas specifikt mot SP, men gäller givetvis alla som för en liknande politik

Svenska vänstern och kriget i Ukraina, av Volodja Vagner. En utländsk betraktare gör en kritisk granskning av den svenska vänsterns syn på Ukraina-kriget.

Hitta rätt inom vänsterns debatt om Ukraina, av Bill Fletcher Jr och Elly Leary. Här diskuteras flera viktiga stridsfrågor, såsom nationell självbestämmanderätt, inflytelsesfärer, ombudskrig, Natos roll, vapenstöd till Ukraina.

Vänsterns splittring i Ukraina-frågan, av Achain Vanaik. Vanaik är en socialistisk författare och aktivist, samt f d professor i internationella relationer vid universitetet i Dehli.

Debatten om Ukraina fortsätter. Redan i mars 2022 blossade det upp en debatt om kriget i tidningen Internationalen. Denna debatt, som rörde centrala frågeställningar, har sedan dess fortsatt i andra media.

Debatt om vänstern och fredsförhandlingar om Ukraina. Två artiklar, dels kritik av en artikel av G Achcar, och dels en artikel från Sotsialnyi Ruch om deras uppfattning om eventuella fredsförhandlingar och villkor för det.

Häpnadsväckande förlustsiffror, av Martin Fahlgren. På nätet florerar en uppsjö falska uppgifter om kriget i Ukraina, däribland konspirationsteorier, rysstroll osv, där man kan hitta "stöd" för de mest befängda utsagor. Här ges exempel på det.

Vad säger den europeiska vänstern om Ukrainakriget?, av Chris Maisano. Artikel som beskriver olika europeiska socialistiska organisationers inställning till Ukrainakriget, skriven inför diskussion om frågan i DSA (amerikansk socialistisk organisation).

Spanien - En ”pacifism” som gagnar Putin, av Alfons Bech. Podemos och delar av den spanska fackföreningsrörelsen intar en "pacifistisk" hållning till kriget i Ukraina. I praktiken betyder det att men inte tillerkänner Ukraina rätten att försvara sig.

Artikelsamling: För och emot klustervapen i Ukraina. De amerikanska leveranserna av klustervapen till Ukraina har debatterats en hel del i vanliga massmedia, men i vänsterpressen har det varit ganska tyst.

Debatt: Ryssland och spannmålsavtalet med Ukraina. I juli 2023 vägrade Ryssland förlänga spannmålsavtalet med Ukraina och inledde bombningar av ukrainska spannmålslager. De flesta är kritiska, men det finns de som försvarar det ryska agerandet.