Vänsterpress om Ukraina

Vänsterpress om Ukraina

Svensk vänsterpress om Ukraina – februari 2014

Svensk vänsterpress om Ukraina – mars 2014. Artiklar från första veckan i mars.

Svensk vänsterpress om Ukraina – mitten av mars 2014. Artiklar från 7/3 - 14/3.

Vänsterpress om Ukraina, i början av april 2014.

Vänsterpress om Ukraina 2 sista veckorna i april 2014. T o m 26 april.

Vänsterpress om Ukraina april/maj 2014. Bl a om en nynazistisk attack mot ett fackföreningshus i staden Odessa, med ett 40-tal döda.

Vänsterpress om Ukraina 10 maj 2014. Texter från 6/5-9/5.

Vänsterpress om Ukraina 17 maj 2014. Artiklar från 13/5-16/5.

Vänsterpress om Ukraina slutet av maj 2014. Artiklar från 22/5 till 30/5.

Vänsterpress om Ukraina början av juni 2014. Texter från 4/6-15/6.

Vänsterpress om Ukraina juli 2014. Texter från 26/6 till 24/7.

Vänsterpress om Ukraina augusti 2014. Artiklar från 31 juli till mitten av augusti.

Vänsterpress om Ukraina från slutet av augusti 2014. De flesta artiklarna från mitten till slutet av augusti.

Vänsterpress om Ukraina september 2014. Militära framgångar för rebellerna i östra Ukraina har åtföljts av vapenvila. Problemen kvarstår dock.

Vänsterpress om Ukraina oktober 2014. I denna artikelsamling ingår bl a unika reportage baserade på intervjuer gjorda i Ukraina i slutet av september.

Vänsterpress om Ukraina – slutet av oktober 2014. Främst om det val som hölls i oktober.

Vänsterpress om Ukraina – november 2014. Artiklar från de två första veckorna i november, bl a om valet i östra Ukraina.

Vänsterpress om Ukraina – november/december 2014. Artiklar från de två sista veckorna i november t o m 2 december.

Vänsterpress om Ukraina – februari 2015. Efter en tid av intensiva strider har nu en vapenvila trätt i kraft och det ser ut som om den fungerar. Men mycket återstår innan man kan uppnå verklig fred.

Vänsterpress om Ukraina – krig eller fred?. Den 15 februari 2015 utlystes vapenvila, men strider har fortsatt kring vissa nyckelområden även sedan dess.

Vänsterpress om Ukraina – april 2015. I Ukraina inskränks demokratiska rättigheter, bl a har symboler som förknippas med kommunism förbjudits. Samtidigt glorifieras fascister som samarbetade med Nazityskland under 2:a världskriget.

Vänsterpress om Ukraina – maj 2015. Krisen i Ukraina fördjupas. Striderna fortsätter. Ekonomiskt fortsätter kräftgången. Politiskt blir situationen bara värre...

Om Ukrainakrisen – januari 2022. Spänningarna mellan Ryssland och Ukraina/NATO är nu stora och hotar att leda till en militär konfrontation. Här en artikelsamling som handlar om olika aspekter av den ukrainska krisen.

Om Ukrainakrisen – februari 2022. Artiklar från internationell vänsterpress som belyser Ukraina-konflikten och dess bakgrund från olika håll. De flesta artiklarna har ej publicerats på svenska tidigare.

Vänsterpress om Ukraina-krisen i slutet av februari 2022. Putin har beordrat en omfattande militär attack mot Ukraina och på så sätt visat att de allra mest pessimistiska olyckskorparna faktiskt hade rätt. En ytterst sorglig dag i modern historia.

Ukraina 28 februari 2022 - ryska attacken fortsätter. Det ukrainska motståndet har otvivelaktigt varit hårdare än förväntat. Hur det kommer att sluta vet vi ej. Men en sak är klar: Detta krig kommer att få enorma konsekvenser för de kommande åren.

Vänsterpress om Ukraina-krisen i månadsskiftet februari-mars 2022. Artiklar, analyser och uttalanden om Ukraina-kriget från sista februariveckan 2022.

Ukraina 2 mars 2022. Kriget är inne på sitt 7:e dygn. Stora trupper väller in i Ukraina samtidigt som allt fler mål i storstäderna Kiev och Charkiv attackeras. I går eftermiddag bombades t ex det stora TV-tornet i Kiev.

Vänsterpress om Ukraina-krisen i början av mars 2022. Samtliga artiklarna är från första veckan i mars (1-3 mars).

Ukraina 4 mars 2022. Artiklar från internationell vänsterpress.

Ukraina 7 mars 2022. Artiklar om Ukraina-kriget från internationell (amerikansk och fransk) vänsterpress.

Ukraina 10 mars 2022. Ett stort antal artiklar från internationell vänsterpress som tar upp flera viktiga aspekter av Ukraina-kriget och dess konsekvenser.

Vänsterpress om Ukraina-krisen 11 mars 2022. Samling Ukraina-artiklar ur den svenska vänsterpressen. Alla är emot den ryska invasionen, men för övrigt råder en hel del meningsskiljaktigheter.

Ukraina mitten av mars 2022. Samling med artiklar om Ukraina-kriget från internationell vänsterpress.

Vänsterpress om Ukraina-kriget 17 mars 2022. Samling med artiklar från svensk press.

Ukraina-kriget 20 mars 2022 - artikelsamling från internationell vänsterpress. Artiklar och intervjuer som tar upp olika aspekter av kriget. Flera av texterna försöker närmare analysera och belysa Putins bevekelsegrunder och målsättningar när det gäller kriget.

Svensk vänsterpress om Ukraina-kriget 24 mars 2022. Kriget är nu inne på sin andra månad. Inget slut på denna tragedi kan ännu skönjas. Och vänstern är djupt splittrad i sin syn på det hela.

Internationell press om Ukraina-kriget 28 mars 2022. Här behandlas 2 ämnen: 1) Funderingar om vart kriget i Ukraina egentligen är på väg 2) Texter som tittar närmare på Ukraina-regimens kontroversiella beslut att förbjuda "pro-ryska" organisationer.

Vänsterpress om Ukraina-kriget 31 mars 2022. Artiklar från svensk vänsterpress.

Internationell press om Ukraina-kriget 3 april 2022. Denna samling handlar inte direkt om kriget, utan om krigets allvarliga politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser för Ryssland.

Vänsterpress om Ukraina-kriget början av april 2022. Mycket om Butja-massakern, men även en artikel av ryssen Aleksej Sachnin och en kritisk betraktelse över svenska vänsterns syn på kriget m m.

Vänsterpress om Ukraina-kriget mitten av april 2022. Detta fruktansvärda krig har nu pågått i över en och en halv månad, och slutet kan fortfarande inte skönjas.

Vänsterpress om Ukraina-kriget 21 april 2022. Här behandlas bl a den svenska Nato-ansökan, som i stort sett alla media i Sverige ägnar stort utrymme, inte minst för att mycket tyder på att regeringen tagit ställning för.

Debatt om Ukraina-kriget i Internationalen. Det ryska angreppet på Ukraina har blottat en hel del meningsskiljaktigheter i och mellan olika vänsterorganisationer. Här har vi samlat den debatt som förts i SP:s veckotidning.

Vänsterpress om Ukraina-kriget i slutet av april 2022. Kriget är nu inne på sin 3:e månad och något slut kan ännu inte skönjas. Flera av artiklarna i denna upplaga handlar om den svenska Nato-ansökan.

Internationell press om Ukraina-kriget i början av maj 2022. Om USA:s nya strategi i kriget, om "tredje världens" ovilja att ta ställning mot Ryssland och om skribenter som på olika sätt fungerar som Putins försvarsadvokater.

Internationell press om Ukraina-kriget 11 maj 2022. Behandlar ett flertal viktiga ämnen med anknytning till Ukraina-kriget och olika aspekter som rör de viktiga aktörerna i dramat: USA, Ryssland, Kina, Europa.

Vänsterpress om Ukraina-kriget i mitten av maj 2022. Flera texter handlar om Nato-frågan, men även andra ämnen tas upp. Däribland en artikel av f d vänsterledaren Jonas Sjöstedt, publicerad i finska Ny tid.

Internationell press om Ukraina-kriget i mitten av maj 2022. Putin underskattade Ukraina och råkade ut för en lång rad bakslag. Även Washington (och resten av väst) tvivlade på Ukraina. Det har nu ersatts av övermod, men man saknar genomtänkta målsättningar.

Vänsterpress om Ukraina-kriget 19 maj 2022. De flesta artiklarna handlar om Nato-frågan, men Flamman och Internationalen innehåller även intressanta artiklar om kriget i Ukraina (av Slavoj Zizek resp ryssarna Aleksej Sachnin och Liza Smirnova).

Internationell press om Ukraina-kriget i slutet av maj 2022. Om Frankrike/Tysklands tillbakahållande roll vs USA/Storbritanniens mer aggressiva dito, samt om Sverige/Finlands Nato-ansökan.

Vänsterpress om Ukraina-kriget i slutet av maj 2022. Kriget är nu inne på sin 4:e månad och inget slut kan ännu skönjas. Artiklarna i denna samling handlar om lite av varje.

Vänsterpress om Ukraina-kriget i början av juni 2022. Nu på fredag har kriget pågått 100 dagar och inget slut kan ännu skönjas. I östra Ukraina pågår intensiva strider och där Ryssland sakta men säker avancerar.

Internationell press om Ukraina-kriget i början av juni 2022. Denna artikelsamling handlar om ekonomiska frågor, dels sanktionerna mot Ryssland (som inte alls varit särskilt framgångsrika), dels de gigantiska problem som Ukraina står inför.

Internationell press om Ukraina-kriget i slutet av juni 2022. Det förödande kriget i Ukraina har påföljder långt utanför krigsområdet: Ekonomiska problem (som hög inflation), energikris, matkris, militär upprustning ... Men givetvis är Ukraina hårdast drabbat.

Vänsterpress om Ukraina-kriget i juli 2022. Artiklar ur svensk vänsterpress (Offensiv och Internationalen).

Vänsterpress om Ukraina-kriget i augusti 2022. Artiklar från svensk och internationell vänsterpress.

Svensk vänsterpress om Ukraina-kriget i slutet av 2022. Artiklar från Flamman, Internationalen och Offensiv.

Böcker m m om kriget i Ukraina, av Martin Fahlgren. Här redovisas och kommenteras litteraturen som finns på svenska. Dessutom flera dokumentärer och Marxistarkivets samling med hundratals artiklar och dokument om kriget och dess historia.