Ukraina - historisk bakgrund

Texter om Ukrainas historiska bakgrund

Bolsjevikerna och frågan om östra Ukraina (1917-1918), av Hanna Perechoda. För Ukrainas del var den ryska revolutionen en komplicerad process, med hårda politiska motsättningar inom och mellan olika strömningar, utländsk intervention och väpnade strider mellan Röda och Vita.

När bolsjevikerna bildade en sovjetrepublik i Donbass, av Hanna Perechoda. Artikel ur Jacobin där författaren vederlägger Putins och andras påstående att Ukraina inte är ett "riktigt land" utan en historisk del av Ryssland.

Ukraina i väntan på bolsjevikerna, av Benny Andersson. Om Ukraina under revolutionsåren 1917-18.

Ukraina, pogromer som västvärlden ignorerade, av Jean-Jacques Marie. Under åren 1918-20 skedde omfattande judepogromer. De nationalistiska styrkor som utförde dessa stod under ledning av Symon Petljura, som numera hyllas som nationalhjälte i Ukraina.

För ett självständigt Sovjet-Ukraina, av Zbigniew Marcin Kowalewski. Om Ukraina under ryska revolutionen 1917-23.

Frågan om Ukraina, av Leo Trotskij. Artikel från 1939.

Ukrainas oberoende och sekteristiska virrpannor, av Leo Trotskij. Argumenterar för Sovjetukrainas rätt till självständighet mot ultravänsterister som istället kräver "världsrevolution och socialism".

Leo Trotskij stödde ett självständigt Ukraina, avGavin Gatenby. 1939 skrev Trotskij flera artiklar där han argumenterade för Ukrainas rätt till nationellt självbestämmande, inklusive avskiljning från Sovjetunionen.

Den ukrainska arbetarklassens tragedi, av Karmína. Ryssland har ägnats stor uppmärksamhet i massmedia. Ukrainas utveckling efter det blev självständigt har det däremot talats mycket litet om. Denna läsvärda artikel råder bot på detta missförhållande.

Nationalism och fascism i Ukraina - en historisk överblick, av Konrad Kreft och Clara Weiss. Svoboda och Högersektorn är högerextremistiska organisationer som spelat en viktig roll i Ukraina och t o m tagit plats i regeringen. Denna artikel utreder fascismens historiska rötter i Ukraina.

Krimtatarernas lidande. Intervju med krimtatarledaren Mustafa Dzjemilev. Krimtataterna har en nästan 300-årig historia av förföljelser, med Stalins folkfördrivning 1944 som värsta exempel. Men förtrycket fortsätter än idag.

Fram till 1950-talet var Ukraina bästa eleven i Sovjetunionen, av Michel Lefebvre och Gaïdz Minussian. Om Ukrainas historia från revolutionsåret 1917 till våra dagar. Tyngdpunkten är på Sovjettiden.

”Rysk okunnighet om historien bakom uppfattningen om ett ’rättfärdigt’ krig”. Intervju med Anna Colin Lebedev. Intervjun utgår från en bok om utvecklingen av de ryska och ukrainska samhällena och vad som förenar och skiljer dem åt i synen på historien. Sedan 2014 har motsättningarna skärpts.

30 års postsovjetiska klasskonflikter ligger bakom Rysslands krig, av Volodymyr Isjtjenko. Isjtjenko analyserar bakgrunden till Rysslands krig mot Ukraina. Han ser krigets rötter i "det ekonomiska och politiska tomrum som öppnades av det sovjetiska sammanbrottet 1991".

Kalla kriget slutade aldrig - Ukraina, utmaningen från Kina och Västs återuppvaknande, av Stephen Kotkin. Denne amerikanske historiker, som har Sovjet och Ryssland som sin specialitet (och är välkänd Stalin-biograf), ger sin syn på bakgrunden till Ukraina-kriget.

Ukraina, vänstern och det totalitära arvet, av Jean Birnbaum.Delar av vänstern har haft det svårt att bestämma sig hur man ska förhålla sig till Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Detta har historiska orsaker.

Ukraina och dess falska vänner, av Pierre Rimbert. Artikel ur Le Monde Diplomatique om turerna kring Ukrainas närmande till väst, främst Associationsavtalet med EU som Le Monde kallar ett "avtal om frivillig annektering".

Östra Ukraina och dess komplexa historia, av Chris Slee. Om bakgrunden till dagens krig.

Marxismen och den nationella frågan. En del av marxismens kritiker hävdar att dess syn på nationalismen är ett misslyckande. Dessa artiklar ur Jacobin argumenterar mot det. Även synen på Ukraina som nation diskuteras.

Ukrainas rätt till självbestämmande: ”Stackars lilla Belgien” som historiskt exempel, av Richard Fidler. Fallet ”Stackars lilla Belgien” refererar till Tysklands ockupation av Belgien under 1:a världskriget.

Stepan Bandera, glorifierad ultranationalist i Ukraina, av Thomas d'Istria. Stepan Bandera (1909-1959) är en kontroversiell figur, populär i vissa kretsar i Ukraina, och en slagpåse i rysk propaganda.

Erövringen av Ukraina och den ryska imperialismens historia, av Zbigniew Marcin Kowalewski. Författaren menar att den ryska imperialism har sina rötter i Tsarryssland och att rester av den fanns även i Sovjet, särskilt under Stalinepoken. Den har nu blommat ut för fullt igen.

Kriget i Ukraina – bakgrund. Kort bakgrund till kriget (2022) - nedtecknad 12/2, dvs innan ryska invasionen.

Var det Lenin som skapade Ukraina?, av Grusha Gilseva. Om nationell självbestämmanderätt.

Den ukrainska nationen på Lenins, Hitlers och Stalins tid, av John-Paul Himka. Efter 1:a världskriget ville många ukrainare upprätta en egen stat. Men Ukraina blev bara en sovjetisk delrepublik. Och under stalinepoken drogs tumskruvarna åt och en omfattande russifiering inleddes.

Ukraina bakom dimridåerna, av Louis Proyect. Handlar främst om hur Ukraina blev en del av Sovjetunionen (efter revolutionen 1917), men berör även utvecklingen efter det att Ukraina blev en självständig stat (1991).

Rödmålad imperialism och nationalism, av Stephen Velychenko. Ukraina efter revolutionen 1917. I praktiken förlorade landet tidigt sitt nationella självbestämmande. Under 30-talet tilltog förryskningen och ukrainska språket och kulturen undertrycktes.

Hungersnöd i Ukraina, av Nikita Chrusjtjov. Om den hungersnöd som drabbade Ukraina efter 2:a världskriget 1946-47.

Kiev i nazismens och stalinismens beckmörker 1941–42, av Mats Parner. 1931-32 genomled Ukraina massvält under Stalins tvångskollektivisering. Nu när Nazityskland invaderade Sovjetunionen drabbades Ukraina åter mycket hårt.