Böcker om Marx/Engels

Böcker om Karl Marx och Friedrich Engels

Karl Marx - hans livs historia. Del 1. Första delen av Mehrings klassiska Marx-biografi.

Karl Marx - hans livs historia. Del 2. Andra delen av Mehrings klassiska Marx-biografi.

Karl Marx. Hans liv och lära, av Max Beer. Första upplagan av denna skrift kom 1922.

Från Marx till marxism. En studie av Karl Marx och marxismens framväxt., av Per Månsson.

Det asiatiska produktionssättet, av Gianni Sofri. Med förord av Gunnar Gunnarson.

För Marx. Louis Althussers mest kända bok. Den utgör en en artikelsamling vars första upplaga kom ut 1965 (på franska). På svenska 1968.

Karl Marx' revolutionsteori Band I, av Hal Draper. Med underrubriken "Stat och byråkrati". I detta första band av Drapers serie analyseras utvecklingen av Marx' och Engels' syn på staten och den statliga byråkratin, och deras begrepp "bonapartism" samt "orientalisk despotism".

Karl Marx’ revolutionsteori Band II, av Hal Draper. Med underrubriken "Samhällsklassernas politik". I detta band av Drapers monumentala serie om Marx' politiska teori presenteras hans analys av proletariatet, synen på fackföreningar, politiken gentemot bönder, intellektuellas roll, den permanenta revolutionen med mera.

Karl Marx’ revolutionsteori Band III, av Hal Draper. Med underrubriken "Proletariatets diktatur". I detta band går Draper igenom diktaturbegreppet, och hur Marx/Engels' kom att använda det på samhället efter en revolution. Gör upp med många fördomar om detta laddade begrepp.

Karl Marx’ revolutionsteori Band IV, av Hal Draper. Med underrubriken "Kritik av andra socialismer". Går bl a igenom den "utopiska socialismen" och anarkismen.

Karl Marx’ revolutionsteori Band V, av Hal Draper och E Haberkern. Med underrubriken "Krig och revolution". Analyserar hur Marx' och Engels' teori om socialisters hållning till krig utvecklades.

Marx’ sociologi, av Henri Lefebvre. Med introduktion av Per-Olov Zennström. Boken är från 1966, dvs skriven innan majrevolten (1968).

Vad Marx verkligen sagt, av Ernst Fischer. En utmärkt Marx-introduktion, som bygger på ett urval kommenterade utdrag ur Marx' skrifter. Boken inleds med en presentation av författaren.

Marx och politiken – Teori och praktik, av David Fernbach. Bok från 1978.