Artiklar om Stalin

Artiklar om Stalin.

Ur Stalin-epokens annaler, av M Fahlgren.

Stalin och Lenins ”testamente”, (red) Martin Fahlgren. Utdrag ur tal där Stalin citerar och kommenterar "Lenins testamente" m m.

Lenin, Stalin och Trotskij i svenska uppslagsverk. En historisk tillbakablick - här redovisas vad vanliga svenska uppslagsverk, från Nordisk familjebok (20-talet) till Nationalencyklopedin (90-talet), skrev om de tre bolsjevikledarna.

Anmärkningar om Stalin, av Frank Maerten. Om sovjetkännaren Wolfgang Leonhards viktiga bok (på tyska) "Anmerkungen zu Stalin".

Mao och Stalin: Hästhandel, av I Deutscher. I Moskva 1950 slöt Mao & Co flera avtal med Sovjet. Vissa frågor återstod dock och därför kom på hösten 1952 en kinesisk delegation till Moskva. De förhandlingarna är dock ganska okända.

Chrusjtjov om Stalin, av Isaac Deutscher. Om Chrusjtjovs "hemliga" tal vid SUKP:s 20:e partikongress 1956.

”Stalinkulten är bara en myt, skapad i Väst”. 5 mars 2013 anordnade ABF i Stockholm ett möte om Stalinbilden i dagens Ryssland. Föredragshållare var sovjetkännaren och ekonomihistorikern Lennart Samuelson. Denna artikel refererar föredraget.

Lagbundenhet och viljebeslut hos Stalin, av Franz Marek. Utdrag ur Mareks bok Vad Stalin verkligen sagt som resonerar kring Stalins världsuppfattning och syn på marxismen.

Stalin om den nationella frågan, av Franz Marek. Författaren (österrikisk kommunist) granskar kritiskt Stalins teori och praktik när det gäller nationella frågan.

Stalin om Socialism i ett land och Världsrevolutionen, av F Marek. Utdrag ur Mareks bok Vad Stalin verkligen sagt (1972).

Efter trettio år (om Stalins "Om den dialektiska ..."), av Bo Gustafsson. Efterskrift till Stalins "Om den dialektiska och historiska materialismen" publicerad 1967 av Kommunistiska Förbundet marxist-leninisterna.

Stalin, av Lucio Colletti. Publicerades 1970 som inledning till den italienska upplagan av Stalins Leninismens grunder.

Stalin om socialismen. Dechiffrering av Stalins budskap till ryska partikongressen, av Max Shachtman. Om Stalins skrift Socialismens ekonomiska problem i SSRU (1952).

Stalin och Lysenko, av Zjores Medvedev. Lysenko spelade länge en skadlig roll i den sovjetiska biologin och genetiken. Hur kunde det komma sig att en sådan charlatan fick ett sådant stort inflytande? Förf. var själv biolog och agronom.

Terror som statskonst, av Stephen Kotkin. Utdrag ur del 2 av Kotkins omskrivna Stalin-biografi Waiting for Hitler, 1928-41 [ I väntan på Hitler ].

Vad pågick i nr 1:s hjärna, av Stephen Kotkin. Ur Kotkins Stalin-biografi: Stalin, Vol. II: Waiting for Hitler, 1928-41. Här behandlas bl a 3:e Moskvarättegången. Men Kotkin försöker även analysera hur Stalin tänkte när han utlöste terrorn.

Från en klippbrant. Ur Kotkins Stalin-biografi om åren 1936-37. Handlar om den stora terrorn och Sovjets utrikespolitik, främst gäller det inbördeskriget i Spanien, men även Kina.

Stalins närmaste krets, av Sheila Fitzpatrick. Inledning till boken On Stalin’s Team.

Självhärskaren Stalin? – Sovjetisk vardagspolitik på högsta nivå, av Anders Björnsson. Recension av Fitzpatricks senaste bok On Stalin’s Team.

Om Stephen Kotkins Stalin-biografi, av Sheila Fitzpatrick. Recensioner av de två första delarna.

Recension av Stephen Kotkins Stalin: Paradoxes of Power 1878-1928, av Fred Williams. Kritisk recension av 1:a delen av Kotkins Stalinbiografi.

Dzjugasjvilis liv, av Tony Wood. Recension av 2 biografier om Stalin, ur New Left Review, nr 95 2015. En av dessa biografier, av S Kotkin, har hyllats av nystalinister och personer med rötterna i den stalinistiska traditionen.

Trotskijs bok om Stalin trollbinder läsaren, av P-O Mattsson. Om första delen av Trotskijs Stalin-biografi.

Tunnelseendets dystra pånyttfödelse, av Mats Parner. Om en Stalin-biografi som det kanske hade varit meningsfullt att ge ut under Stalins sista år, med tanke på den stalinkult som då rådde inom vissa kretsar. Men att ge ut den 2019 tyder på uselt omdöme.

Stalins sista år, av Nikita Chrusjtjov. Ett längre utdrag ur Chrusjtjov minns> (C:s memoarer). Behandlar perioden 1949-53. Vi får intressanta inblickar i bl a partiledningens inre liv.

UnderkategorierHuvudmeny