John Andersson

Texter av John Andersson

”Judisk bolsjevism” och antisemitisk stalinism. – Sovjetunionen och den judiska frågan 1917. En grundlig genomgång av detta viktiga och så ofta diskuterade problem. Tyngdpunkten ligger på tiden från revolutionen till Stalins död, men tar även kortfattat upp den tidigare historien.

Kriget i Georgien: Arv efter tsarism, stalinism och imperialism... Om den historiska bakgrunden till konflikten i Kaukasien.

Palestinafrågan efter kriget i Persiska viken. Om situationen efter det första Irak-kriget (1991).

Tidskriften Fjärde Internationalen om Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK). Andersson har skrivit en artikel om "Lik i garderoben".

Clara Lemlich - ledare av “De 20 tusens uppror”. En berättelse ur USA:s klasskampshistoria. Om en kvinnlig revolutionär som organiserade arbetare och stod i ledningen för strejker redan i början av 1900-talet och fortsatte på den vägen i resten av sitt liv.