Werner Schmidt

Texter av Werner Schmidt

Om Henrik Baschners Återkomsten och Om den antimarxska vetenskapens elände. Idéhistorikern H Bachner är huvudskribent om antisemitism på ”Forum för levande historia”. Han hävdar bl a att juden Marx var antisemit, ett minst sagt diskutabelt påstående. Här synas hans argument.

C-H Hermansson - En politisk biografi. CH spelade en mycket viktig roll för det svenska kommunistpartiets frigörelseprocess från Moskva. I denna biografi får vi från nära håll följa denna utveckling och CH:s roll i densamma.

Vänsterns väg. Ur Tidssignal nr 1, från 2005.

Peter Weiss och teaterpjäsen Trotskij i exil. Att ifrågasätta den Trotskij-bild som utformats under Stalin-epoken var inget som en kommunist kunde göra ostraffat, det var Moskvakommunister och maoister överens om: En häftig hetskampanj startade.

Kommunistpartiets korta vår. Om den internationella kommunistiska rörelsen och det svenska kommunistpartiet under 2:a världskriget och det efterföljande kalla kriget.