Jan Czajkowskij

Texter av Jan Czajkowskij

Lars Palmgrens brytning med vänstern, av Jan Czajkowskij och Maria Sundvall. Han var en engagerad vänsterjournalist med speciellt intresse för Latinamerika. Men revolutionens urartning i Nicaragua och El Salvador fick honom att förlora tron på revolutionen som sådan.

Debatt om Ukraina-kriget i Internationalen. Det ryska angreppet på Ukraina har blottat en hel del meningsskiljaktigheter i och mellan olika vänsterorganisationer. Här har vi samlat den debatt som förts i SP:s veckotidning. JC har flera inlägg i debatten.

Socialistisk Politik och Ukraina – debatt. JC är en skarp kritiker av SP:s linje när det gäller Ukraina-kriget. Här återges flera inlägg som tidigare publicerats i Facebook. Innehåller även polemiska kommentarer till JC.

Debatt: Jan Czajkowski om krigen i Ukraina och Gaza (artikelsamling). Alltsedan den ryska invasionen av Ukraina började för 2 år sedan har Jan Czajkowski kritiserat den politik som delar av den svenska vänstern fört när det gäller kriget.