Lönnroth, Johan

Texter av och om Johan Lönnroth

Tankar kring ett möte om Trotskij

Johan Lönnroth kommenterar Trotskij-möte
Trotskij, Rosa Luxemburg eller Bucharin – Lönnroths vägval

Vad kan vi lära av Paduras Mannen som älskade hundar? av Martin Fahlgren. Den kubanske författarens roman om mordet på Trotskij har rest många frågor av historisk och politiskt slag. Här diskuteras flera sådana med utgångspunkt från ett antal recensioner av boken.

Mensjevikerna hade rätt, av Johan Lönnroth. Replik med anledning av artikel om kubanske författaren Lenardo Paduras bok "Mannen som älskade hundar" + kommentar till repliken.