Lars Bergquist

Texter av Lars Bergquist

Hade Marx fel? En studie i poststalinistisk marxism. Diskuterar marxismens relevans efter Sovjetunionens och östblockets sammanbrott.

Om staten. Om staten och dess klasskaraktär, civilsamhället och revolutionärerna.

Marx och Darwin. Två vantolkade vägröjare för en modern vetenskapssyn.