Kenth-Åke Andersson

Kfml:s omvälvning, svar till Gnistan (ur Revolutionär Information).

Inledning till "Lögnens renässans".

Om marxistisk kultursyn, ur "Lögnens renässans".

Om Moskvarättegångarna, ur "Lögnens renässans".

Utvecklingen i Sovjet, ur "Lögnens renässans".

Om kinesiska revolutionen 1925-27, ur "Lögnens renässans".

Lögnens renässans: Avslutning.

Hur Hitler kom till makten, ur Mullvaden -73.

Den spanska revolutionen, ur Mullvaden -73.

Den långa marschen – Fjärde Internationalens historia.

Vad är en sovjet?

Peron ligger för döden. Vad händer efter .. Den stora illusionen?

Marxismen och demokratin. Diskuterar demokratifrågan och polemiserar mot ståndpunkter framförda av författaren Tore Zetterholm m fl.

Vietnams historia. En artikelserie om Vietnams historia.

Debatten om "Trotskismen, fronterna och vietnamrörelsen", broschyrer m m material från debatten som startade våren 1970 mellan De Förenade FNL-grupperna och trotskisterna. Innehåller en broschyr av K-Å Andersson.

Tidskriften Fjärde internationalen om socialdemokratin. Debatt mellan Kenth-Åke Andersson, Tom Gustafsson, Håkan Blomqvist, Kjell Östberg m fl.

200 lögner om trotskismen (ur "Lögnens renässans"). En "klassisk", systematisk genomgång av kfml:s bok ”Marxism eller trotskism”.

Anti-trotskismen i den svenska vänstern. I början av 1970-talet drev maoisterna (med Jan Myrdal i spetsen), r-arna, Norrskensflamman m fl en intensiv anti-trotskistisk kampanj (även FNL-rörelsen bidrog till detta).

Recension av Aino Kuusinens "Vi skola nästan alla dö". Författarinnan, som var hustru till den ledande finländske kommunisten Otto W Kuusinen, satt bland annat 17 år i sovjetiskt arbetsläger.