Kjell Östberg

Texter av Kjell Östberg

Liberalerna och arbetarrörelsen. Om relationerna mellan socialdemokratin och liberalerna i början av 1900-talet.

Byråkrati och reformism. En studie av svensk socialdemokratis politiska och sociala integrering fram till första världskriget.

Hur uppstod den svenska trotskismen?

Vad är socialdemokratin? Om dagens socialdemokrati och den utveckling som lett dit.

Om svensk socialdemokrati – artiklar från tidningen Fjärde internationalen. Författaren är en av Sveriges främsta experter på den svenska socialdemokratin.

Var har socialdemokratin gjort av sina intellektuella?. Artikel ur tidskriften Tidsignal (2005).

Hundra år av gemenskap – men med vem?. En diskussion om V:s historia med anledning av att Ung vänster 2005 gav ut en bok med artiklar som handlar om detta.

Den svenska borgarklassen – ekonomiskt stark men politiskt svag?. Ur Tidsignal 5/6 (2006).

Palme (2012). Recension av film om Olof Palme.

De som vände med högervinden. Vad hände med vänsteraktivisterna från -68? (Ur tidskriften Tidsignal).

Svensk socialdemokrati efter kalla kriget: en rörelse som stillnat? Denna artikel ingick i Tidsignal nr 10.

Frågan om socialistisk strategi i ett historiskt perspektiv, av Håkan Blomqvist och Kjell Östberg. Ur Tidsignal nr 13. Tema: Motståndets teser.

200 år av fred och oberoende – varför firar ingen? Ur Tidsignal nr 12 (2014), temanummer om krig och fred.

Den hotade demokratin. Ur Tidsignal nr 14 (2016), temanummer om demokratin och Europeiska Unionens kris.

En europeisk socialdemokrati i kris. Artikeln är från 2016.

1968 – när allt var i rörelse. 60-talsradikaliseringen och de sociala rörelserna. Detta är bokens första upplaga som kom ut 2002.

Carl Skoglund – Mannen utan papper. Historien om en svensk trotskistisk pionjär och arbetarledare i USA.

Farrell Dobbs 1907-1983 – Han skapade Teamsters. Den amerikanska fackföreningen Teamsters har en radikal tradition som förfuskades under den ökände Jimmy Hoffas ledning.

Sveriges första trotskist. Det var först med bildandet av föregångarna till dagen SP som trotskismen fick ordentligt fotfäste i Sverige. Men det fanns trotskister redan på 1930-talet.

Vad var den svenska modellen? I och utanför SAP höjs kritiska röster som anser att partiet urartat och att det är nödvändigt att återuppliva traditionerna från Erlanders och Palmes tid. Vad innebär det?

Pionjären som bytte sida. Om Zeth (Zäta) Höglund.