Bernt Kennerström

Texter av Bernt Kennerström

Aspekter på Socialistinternationalen. Handlar bl a om socialdemokratins hållning till befrielserörelser i "underutvecklade länder".

Leninismens inträngande i Sverige, av Bernt Kennerström. En kritisk betraktelse över bildandet av Socialdemokratiska vänsterpartiet 1919 och dess omvandling till Sverges Kommunistiska Parti (SKP).

Mellan två internationaler - Socialistiska Partiet 1929-1937. Viktig avhandling om det parti som fram till slutet av 1930-talet var det största till vänster om socialdemokraterna.

Socialistiska partiet och spanska inbördeskriget.

Kommunistisk facklig politik 1929-32. Om den fackliga politik som fördes av "kilbomarna", dvs det icke-Komintern-anslutna Sverges Kommunistiska Parti (SKP), som senare bytte namn till Socialistiska Partiet (SP).

Från kupp till kontrarevolution. Två faser i den tyska nazismens utveckling. Tar upp det misslyckade statskuppförsöket 1923 och den blodiga uppgörelsen med Ernst Röhms SA ("de långa knivarnas natt") 30 juni 1934.

Marxism: Bakgrund - teori - praktik. Om marxismens grunder, inklusive marxistisk ekonomi och den revolutionära rörelsens historia. Boken gavs ut av Vänsterns Ungomsförbund 1967. Ett av kapitlen är skrivet av B Kennerström.