Sture Källberg

Artiklar och böcker av Sture Källberg.

Röda armén kommer!. Från 2006.

Upproriska ungrare. Från 2006.

Uppror – Budapest 1956.

Kamrat med 700 miljoner. "Kamrat..." är författarens debutbok. Den skrevs och publicerades 1964, dvs innan den "stora kulturrevolutionen" i Kina. Författaren ger en personligt färgad beskrivning av Kina ett par år innan kulturevolutionen bröt ut. Läsaren får bl a en intressant inblick i den sino-sovjetiska konfliktens bakgrund och utveckling.

Upprorets dagar - kortare än en vårblommas liv. En roman om händelserna i Budapest 1956 (Ungernrevolten). Den kan både läsas som en vanlig roman och som en initierad skildring av Ungernrevolten.

Ho Chi Minh i urval.

Ut på torget - Självbiografiska berättelser. Handlar om 50-talet från ett vänsterperspektiv. Sture K:s bok handlar både om Sverige och Östeuropa (där författaren befann sig under längre och kortare tider).

Stålan: Från arbetare till entreprenör, gangster och skulptör. En berättelse, byggd på samtal och intervjuer, som tecknar en ung röd varvsarbetares livsöde mot en fond av viktiga världshändelser (2:a världskriget, kalla kriget, Ungern -56 m m).

Vietnam och Laos - sekler av gerillakrig. Ur specialnummer av Vietnam-bulletinen 1968.

Intervju om upproret i Ungern 1956. I år (2012) är det 56 år sedan Ungern -56. Sture Källberg befann sig själv i Budapest under upproret och har skrivit mycket om detta. I denna intervju blickar han tillbaka.