Feiwel Kupferberg

Texter av Feiwel Kupferberg

Från Lenin till Brezjnev. Ur Zenit 1/74 och 2/74. Artikeln handlar om Sovjetunionens klasskaraktär. Författarens ståndpunkter har mycket gemensamt med Bettelheim-skolan. Efter FK:s artikel följer ett kritiskt inlägg + svar.

Mot det klasslösa samhället? Om den sovjetiska klasstrukturen. Artikel från 1975.

Klassförhållandena i Sovjetunionen: en kritik av trotskismen och stalinismen. I denna skrift, från 1975, företräder författaren ett synsätt på Sovjet som inspirerats av den franske maoisten och ekonomen Charles Bettelheim.

Marxism och politik, av Feiwel Kupferberg. Artikeln driver tesen att marxismen har en outvecklad demokratisyn och att man för att råda bot på det borde ta en närmare titt på filosofen Rousseau.

Byggnadsstrejken 1933-34. Artikelsamling ur Arkiv, en av artiklarna av F Kupferberg.

Kampen mot arbetsdelningen i Kina. En recension av den franske maoisten C Bettelheims bok "Kulturrevolution & industriell organisering i Kina" som kom ut på svenska 1973.

Den paternalistiska andan: Till kritiken av den vetenskapliga socialismen. Del 1.. Om Sovjets natur. Detta är 1:a delen av en omfattande uppgörelse med marxismen.