Arne Johansson

Texter av Arne Johansson.

Storstrejken 1909 - 100 år. Klasstriderna i Sverige 1879-1909.

Trotskij mot Stalin. Om Broués Trotskij-biografi.

Offensivs kamp för socialism 50 år. Om den politiska bakgrunden till Rättvisepartiet Socialisterna och dess tidning Offensiv vars första nummer kom ut hösten 1973.

Artiklar av A Johansson finns också med i:

Vänsterpress om Syrien – augusti 2012. Artikelsamling från svensk vänsterpress.

Syrien – kommenterad artikelsamling, av Martin Fahlgren. Syrien sett ur olika synvinklar. En längre inledning diskuterar motsättningarna om Syrien i den svenska vänstern m m.

Vänsterpress om Syrien – juni 2013. Artikelsamling från svensk vänstepress.