Victor Vinde

Texter av Victor Vinde

Revolution i Algeriet. Bok från 1958 där Victor Vinde på ett mycket levande och insiktsfullt sätt beskriver det då pågående befrielsekriget i Algeriet som inleddes 1954 och pågick i över 7 år.

Vietnam – det smutsiga kriget. Bok (från 1966) som spelade stor roll för opinionsbildningen om Vietnamkriget.

Rapport från Kina. Klassisk rapport från 1966, dvs vid inledningen av den s.k. kulturrevolutionen.