Hagström

Artiklar skrivna av Anders Hagström.

Pariskommunen 1871 – Den första arbetarregeringen. Den "första socialistiska revolutionen" slutade med ett svårt nederlag. Hur och varför? Pariskommunen har använts som slagträ i debatten om upproret i Syrien. Vilken relevans har sådana jämförelser?

Rosa Luxemburg - en örn.

Spanska inbördeskriget 1936-39.

Clara Zetkin.

8 mars och kampen för socialismen. Om bakgrunden till firandet av kvinnodagen 8 mars.

Ungern i oktober 1956: Revolt mot stalinismen.

Bättre kan ni, Flamman!

När Stalin offrades för att rädda stalinismen. Artikel om SUKP:s 20 partikongress 1956, där Chrusjtjov gick till angrepp mot "personkulten", dvs Stalin.

Hon kämpade för att rädda sin älskade. Recension av Anna Larina Bucarhinas självbiografiska bok "I minnets labyrinter" (svensk översättning 1991).

Bidrag till diskussionen om Socialistiska Partiet, 2-betygsuppsats i Ekonomisk historia av Anders Hagström och Thomas Rahmberg.

Det blodiga Vietnamkriget.

Om fascismen och nazismen i Italien, Tyskland, England och Norden.

Den tyska kommunismens tragedi. Det tyska partiet var under större delen av sin existens (tills det krossades av nazisterna) det största kommunistpartiet utanför Sovjetunionen...

Kommunister mot Stalin: För verklig arbetardemokrati. Om den Förenade vänsteroppositionens "sista strid", den avgörande kampen 1927.

Fånge hos Stalin och Hitler. Artikel om den tyska kommunisten Margrete Buber-Neumanns öde.

Malcolm X och den svarta rörelsens historia. Om den svarte amerikanske revolutionären Malcolm X.

Finland 90 år: När de vita krossade den röda revolutionen. Om det finska inbördeskriget 1918.

Molotov-Ribbentrop-pakten.

60-talsradikaliseringen: Föräldrauppror eller revolution? En ganska kortfattad, men läsvard redogörelse för "68-vänstern", dess uppkomst och utveckling.

Från ungdomsuppror till generalstrejk - maj -68. Innehåller även ett tillägg som tar upp utvecklingen i Frankrike fram till idag (mars 2008).

Anta den utmaning som Forum för levande historia kastar fram! Om kampanjen mot "kommunistiska regimers brott". där många sätter likhetstecken mellan kommunism och stalinism.

Oktoberrevolutionen 90 år. Beskriver hur revolutionen segrade, men behandlar också utvecklingen efteråt, hur revolutionen urartade och stalinismen tog över.

Pragvåren 1968 - Tjeckoslovakiens förrådda möjlighet.

Portugisiska revolutionen 1974-1975. Våren 1974 störtades den gamla portugisiska diktaturen och ett kraftigt revolutionärt uppsving tog sin början.

Den svenska revolutionen 1917-18. Om partisplittringen av socialdemokratin, hungerprotesterna m m.

Från SKP till Vänsterpartiet. Om vänsterpartiets historia 1929-1990.

Den förrådda befrielsen. Om Hitler-tysklands nederlag i andra världskriget och dess följder, sett främst från ett vänsterperspektiv.

Artiklar om Andra världskriget. Flera artiklar om olika aspekter av Andra världskriget.

Katynmassakern. Om en nyutkommen bok som behandlar morden på ett stort antal tillfångatagna polacker (främst officerare) under andra världskriget.

Första Maj – Arbetarklassens egen dag. Om bakgrunden till firandet av 1:a maj.

Maoismen i Sverige, recension av boken "Maoisterna".

Jenny Marx - marxismens första offer? - recension av Francois Girauds bok med samma namn.

Mordet på Trotskij. Med anledning av att det 2010 är 70 år sedan som Trotskij mördades av en stalinistisk agent.

Vem är det som betalar den offentliga sektorn? Med anledning av den debatt som tilldrar sig i valrörelsen.

Sverige – den byråkratiserade demokratin.

Är SD fascistiskt? Vilket slags parti är egentligen Sverigedemokraterna? Svaret på den frågan påverkar givetvis hur man bör förhålla sig till och bemöta detta parti.

Hur slår man undan grunden för SD? Ett försök att analysera vad är SD egentligen är och hur man bör agera för att effektivt bekämpa detta parti.

Arbetarlistan: Upp som en sol... Det är lättare sagt än gjort att bilda ett nytt brett arbetarparti. Utan ordentliga förberedelser kan det lätt sluta med förskräckelse, vilket denna artikel ger ett exempel på.

De vita kläderna – när Lysenko dikterade den sovjetiska biologin. Diskuterar lysenkoismen utifrån en roman som behandlar ämnet.

Krigsskådeplatsen Balkanhalvön. Om balkankrigen 1912-1913 – prologen till första världskriget.

Till medlemmarna i Arbetarmakt. Kritik av den politik som Arbetarmakt förde under de s k Göteborgskravallerna sommaren 2001. För även ett mer principiellt resonemang kring hur man bör agera i demonstrationer osv.

Folkdemokratin Sverige – en kontrafaktisk historielektion. Vad hade hänt om Sverige hamnat blivit hamnat i Sovjets intressesfär efter Andra världskriget? Artikelförfattaren försöker teckna ett trovärdigt scenario, utifrån analogier med Östeuropa.

Jugoslaviens uppgång och fall.

Pierre Broués Trotskijbiografi rätar ut frågetecken. En kommentar med anledning av en recension av Trotskij-biografin i Svenska Dagbladet.

Tredje delen av Ryska revolutionens historia ute: Här finns mycket att lära för framtiden. Trotskijs revolutionshistoria. Bra och nyttig sommarläsning. Intervju med översättaren.

Marxismens ABC: Demokratisk centralism. Om Demokratisk centralism, vad det är och vad det inte är.

Den tyska revolutionen 1918-19. Efter 1:a världskrigets slut följde flera år av revolutionära utbrott i Västeuropa. Djupast var den revolutionära krisen i Tyskland. Det började hösten 1918...

Den svenska arbetarrörelsen och första världskriget. Efter världskrigets utbrott hamnade den svenska socialdemokratin, liksom i andra länder, i kris och splittrades till slut våren 1917.

Valdeltagande i Tyskland? Kommentar till Johan Lönnroth

Kata – ”strupavskärarnas hjälpkärring”. Färgstark, radikal kvinnlig pionjär i den svenska arbetarrörelsen. Agitator, folkbildare, kvinnosakskämpe.

Pipes' veklagan. Recension av Richard Pipes' bok Den ryska revolutionen.

Ett kvinnoliv i Europa. Om historikern Yvonne Hirdmans gripande biografi över modern, Den röda grevinnan.

Grekland - Andra världskriget slutade i inbördeskrig. Om det blodiga inbördeskriget i Grekland, som började under världskriget, men avslutades först 1949.

Om Kina. Den kinesiska revolutionens historia från det kinesiska kommunistpartiets bildande (på 1920-talet) till händelserna efter Maos död.

Det röda Wiens undergång. I Österrike fanns en radikal riktning inom socialdemokratin som brukar kallas för austromarxism. Men den krossades sedan landets högerextreme förbundskansler Dollfuss gjort statskupp.

Sovjet förgår men maffian består. Recension av Arkadij Vaksbergs bok Sovjetmaffian.

En stalinists memoarer. Recension av Karl Stafs Den röda lågan: en dödsdömd antinazists memoarer.

En revolutionär har gått ur tiden – Anders Hagström 1955–2018. Tillbakablickar på kamraten Anders Hagström och hans verk.