Hans Ödman

Texter av Hans Ödman

Volvo i Göteborg – en kritik. Om den Fackliga Oppositionen på Volvo i Göteborg som bildades i mitten av 1970-talet och som det fortfarande finns rester kvar av.

Gör facket till en kamporganisation! Ett samtal om facklig kamp. Detta är ett samtal som publicerades i tidskriften Kommunist 1983. Debattdeltagarna var vid den aktuella tidpunkten medlemmar i VPK (nuvarande V), SP (Socialistiska Partiet) och SAP. H Ödman är samtalsledare.

På jakt efter socialismens historiska nödvändighet. En kritik av Rosa Luxemburgs teori om kapitalackumulationen.

Vad är Sverigedemokraterna för ett slags parti? En kritisk studie av SD, det parti som i senaste valet (2018) blev tredje största parti i riksdagen.