P-E Wentus

Texter av Per-Erik Wentus

Löntagarfonder - rörelse kontra politik, av Per-Erik Wentus och Roy Karlsson. En tillbakablick på striden om löntagarfonder i slutet av 70-talet och början av 80-talet. Författarna är kritiska mot det sätt på vilket "vänstern" förhöll sig till det hela.

Ernest Mandel - en biografisk skiss.

Ernest Mandel - Böcker och skrifter på svenska, en bibliografi.

Min cigarett, min öl, sen är det slut! Den nederländske folksångaren André Hazes 1951 - 2004.

Sanningen om Pim Fortuyn och varför han är så älskad i svenska massmedia.

Anarkismen & sabotaget — en granskning.

Militarismens vanvett. Om "Ur tystnaden. Vita fläckar i Finlands närhistoria", en antologi om finska vinterkriget.

Edward Gylling och hans familjs öden i Sovjetunionen/Ryssland. Finlandssvensk kommunist som deltog på röda sidan under finska inbördeskriget. Flyttade till Sovjet där han blev ledande i Sovjetkarelen. Avrättad 1938.

Artiklar om miljö och kärnkraft i Mullvaden och Internationalen 1971-76. Det var på 1970-talet som miljöfrågor på allvar kom upp på dagordningen. Denna bibliografi visar hur detta återspeglade sig i två vänstertidskrifter vid denna tid.

Hitler och hans familj. Om myten kring Hitler och hans härkomst, med anledning av en tysk TV-dokumentär.

Utöver dessa artiklar finns flera recensioner av P-E Wentus under olika delar av webbplatsen.