Ernest Mandel — skrifter och böcker på svenska

Förteckning som ursprunligen sammanställdes av Per-Erik Wentus, men som har kompletterats av Martin F)

Här är huvuddelen av Ernest Mandels artiklar, skrifter och böcker som kommit ut på svenska. I förteckningen upptas även de texter som bara gjorts tillgängliga på nätet i digital form (det finns en hel del sådana Mandel-texter på marxistarkivet). OBS att texerna är ordnade efter tidpunkterna för publiceringen på svenska, inte efter tidpunkten då de skrevs.

Om en text finns på marxistarkiv.se anges det med en länk till det aktuella dokumentet (vi kommer givetvis att komplettera länkarna allteftersom fler texter publiceras på marxistarkivet).

1964-1969

"Nykapitalismen" i: Zenit. Tidskrift för frihetlig socialism. (Stockholm) # 3­4/1964, sid 4-13. Nykapitalismen

"En socialistisk strategi för Västeuropa" Zenit (Gunnar Sandin och Gunnar Olofsson) samtalar med Ernest Mandel om... i: Zenit Tidskrift för frihetlig socialism. (Stockholm) # 5/1965, sid. 10-11. En socialistisk strategi för Västeuropa

"Marx' ekonomiska teori och Tredje världens industralisering" övers. Gunilla Ambjörnsson och Kurt Aspelin i: Zenit. Nordisk socialistisk tidskrift. (Lund) # 8 (3/1968), sid. 48-61 och 86. Marx' ekonomiska teori och Tredje världens industrialisering.

(Oegd, Qadc) Introduktion till marxismens ekonomiska teori. Översättning Gunnar Sandin och Gunnar Olofsson. 2 rev. uppl. Stockholm / Staffanstorp: Zenit / Cavefors. Introduktion till marxismens ekonomiska teori.

"Nogle kommentarer til opstanden i maj 1968" övers. Birger Hansen i: Zenit. Nordisk socialistisk tidskrift (Lund) # 9 (4/1968), sid 54-67 [ Detta är en avkortad version av artikeln, som nu finns en komplett svensk översättning på marxistarkivet: Lärdomar av maj 1968 ].

"Ernest Mandel svarar" (på Jan Otto Andersson. "Om arbetsvärdelärans giltighet", recension av Ernest Mandel. Inledning till marxismens ekonomiska teori) i: Häften för kritiska studier (Stockholm) # 4/1968, sid. 57-60. (heter "Replik om arbetsvärdeläran" i: Ackumulerat index 1968-1979 för MS). Andersson-Mandel: Debatt om arbetsvärdeläran

"Ett socialistiskt Västeuropa - eller ett nytt USA?" Intervju med Mandel i Tidsignal (Stockholm) # 49 (5 dec.1968) Ett socialistiskt Västeuropa

"För den proletära demokratin" i: Fjärde internationalen (Farsta) # 1 (1969), sid. 42-45. För den proletära demokratin

(Qad-a, Qadd:bf EEC) EEC och konkurrensen Europa-USA. Ett marxistiskt svar till J.J. Servan-Schreibers 'Den amerikanska utmaningen'. Översättning Ingemar Holm. Serie: Lilla Partisanserien 1. Mölndal: Partisan, 1969. EEC och konkurrensen Europa-USA.

- (Ocgd) Ernest Germain (pseud. för Ernest Mandel) Om byråkratin. En analys av arbetarrörelsens ständigt hotande fara. Översättning Peter Sahlberg. Serie: Röda häften 1. Mölndal: Partisan, 1969. Om byråkratin.

(Ocgd) "Det nya avantgardet" i: Tariq Ali (red). De nya revolutionärerna. Översättning Robert Adlerberth. Serie: Aldus Aktuellt 48. Stockholm: Bokförlaget Aldus/Bonniers, 1969. sid. 50-56. Det nya avantgardet

1970-1979

(Ocede) Om leninismen. Översättning Ulf Eriksson. Mölndal: Partisan, 1971. Om leninismen.

"Arbetarna under neokapitalismen" i: Fjärde internationalen. (Uppsala) # 5 (1971), sid. 38-48. Arbetarna under neokapitalismen

"Vad är USA-imperialismen?" i: Mullvaden (Skolningsbilaga) (Stockholm) # 2 (1971). Vad är USA-imperialismen?

(Ocgd, Ohai) Arbetarkontroll, arbetarråd, arbetarstyre. En antologi. Översättning Bengt Andersson m fl. Serie: Partisanbiblioteket 7. Mölndal: Partisan, 1971  Arbetarkontroll, arbetarråd, arbetarstyre

(Ocgd) "Trotskijs marxism - en antikritik" och "Trotskijs marxism - en reprik" i: Nicolas Krasso / Ernest Mandel. Trotskijs marxism. Kritik. antikritik, kritik. Översättning P.A. Tjäder, Claes-Göran Jönsson, Nils Sjödén, Serie: Zenitserien 12. Staffanstorp: Cavefors, 1971. sid. 49-78 och 101-136. Debatt om Trotskijs marxism

"Om Mandels påstådda 'teori om arbetarklassens passivitet' - debatt" (svar till V.L. Allen. "Arbetarklassen och revolutionen" i: Häften för kritiska studier # 6­7/1971) i: Häften för kritiska studier (Stockholm) # 2-3/1972, sid. 61-67. (se även V.L. Allen "Replik till Ernest Mandel" i: HfKS # 5/1972, sid. 51-57.) Om Mandels påstådda 'teori om arbetarklassens passivitet'

(Kqchaa, Qad-qchea) "Varukategorierna i övergångsskedet" i: Planeringsdebatten på Cuba. Värdelag, planering, medvetenhet. Charles Bettelheim m.fl. Översättning Henric von Schwerin. Stockholm: Raben & Sjögren, 1972. sid. 112-154. Planeringsdebatten på Cuba.

(Kgd.55) "Imperialismen och den nationella bourgeoisien" i: Hector Riviera Béjar m.fl. Den revolutionära vägen för Latinamerika. Översättning Bengt Andersson. Serie: Röda häften 13/14. Göteborg: Partisan, 1972. Den revolutionära vägen för Latinamerika

"Det snackas i Washington..." i: Mullvaden (Stockholm) # 8 (feb. 1972), sid. 12. Det snackas i Washington...

"Intervju med Ernest Mandel" i: Mullvaden (Stockholm) # 11 (juni 1972), sid 4­5. Intervju med Ernest Mandel

(Ocgd, Oaac) Övergångssamhället: Senkapitalismen. Två föredrag, Lund 17.5. 1972. Serie: Rött forum 3. Göteborg: Revolutionära marxisters förbund, 1972. Övergångssamhället och Föreläsning om senkapitalismen

(Ocgd) Världsrevolution eller 'fredlig samexistens. Serie: Rött forum 5. Göteborg: Revolutionära marxisters förbund, 1972. Världsrevolution och fredlig samexistens

"Sovjet mot kapitalism eller socialism?" i: Fjärde internationalen. (Stockholm) # 1/1973, sid. 21-29. Sovjet mot kapitalism eller socialism?

"Den ekonomiska recessionens slut" i: Fjärde internationalen (Stockhom) # 1/1973, sid. 30-31. Den ekonomiska recessionens slut

Ernest Germain (pseud. för Mandel) Till leninismens försvar – Till Fjärde internationalens försvar Publicerat i RMF:s Internbulletin våren 1973. Översättare okänd

(Qaea) Dollarkrisen. Översättning Håkan Sundberg. Serie: Röda böcker 5. Stockholm: Coeckelbergh, 1973. Dollarkrisen

"Konjunkturuppgången, inflationen och den kommande nedgången" i: Fjärde internationalen (Stockholm) # 2/1973, sid. 29-31. Konjunkturuppgången, inflationen och den kommande nedgången

(Ocgd, Qaabb) Marx' ekonomiska tänkande. Översättning Torsten Andersson. Serie: Tema teori 8. Stockholm: Zenit och Rabén & Sjögren, 1973. Marx ekonomiska tänkande.

(Qad, Qaabb) Senkapitalismen. Del 1. Översättning Bengt Andersson. Partisanbiblioteket 12. Stockholm: Coeckelbergh, 1974. Senkapitalismen, del 1.

"Krisen i Gemensamma marknaden" i: Fjärde internationalen. (Göteborg) # 4/1974, sid. 12-15. Krisen i den gemensamma marknaden

"Pengar, kapital, inflation" i: Fjärde internationalen. (Göteborg) # 4/1974, sid. 17-20. Pengar, kapital, inflation

Oljedollars: oljebolagens konspiration, 'tredje världens' frigörelse eller ett nytt finanskapital? i: Internationalen (Stockholm) # 28/1974, sid. 8-9. Oljedollars...

(Qad, Qaabb) Senkapitalismen. Del 2. Översättning Bengt Andersson. Partisanbiblioteket 13. Stockholm: Coeckelbergh, 1975. Senkapitalismen, del 2.

"Socialism = arbetarråd-automation och TV" i: Fjärde internationalen, (Stockholm) # 2/1976, sid. 33-38. Socialism = arbetarråd-automation och TV

"En introduktion. Felix Morrows Spanien 1931-1937. Revolution och kontrarevolution" i: Fjärde internationalen, (Stockholm) # 3-4/1976, sid. 69-71. Spanien 1931-1937

"Det här är vår historiska chans" (intervju med Ernest Mandel) i: Internationalen (Stockholm) # 39/1976, sid. 16. Det här är vår historiska chans.

Minnesruna över Mao Zedong i: Internationalen (Stockholm) # 40/1976, sid. 16. Mao: En revolutionär är död...

"Krisen försvinner inte" (intervju med Ernest Mandel om stålkrisen) i: Internationalen (Stockholm) # 47/1976, sid. 4-5. Krisen försvinner inte.

"Ernest Mandel om konjunkturen: visst går det bättre för kapitalet - men det blir kortvarigt" i: Internationalen # 55/1976, sid. 12. Visst går det bättre för kapitalet

- (Ocgd) Från klassamhälle till kommunism. Översättning Bengt Andersson. Stockholm: Röda Rummet, 1976. Från klassamhälle till kommunism.

"Eurokommunismen" i: Fjärde internationalen (Stockholm) # 3/1977, sid. 3-8 Eurokommunism

"Ju mera mat det finns desto fler går hungriga" i: Internationalen (Stockholm) # 18/1978, sid. 6-7. Ju mera mat det finns....

"Fjärde internationalen 40 år" i: Fjärde internationalen (Stockholm) # 1/1979, sid. 14-18. Fjärde Internationalen 40 år.

1980-1989

"Den alliansfria rörelsen" i: Fjärde internationalen (Stockholm) # 1/1980, sid. 12-21. Den alliansfria rörelsen

"Rosa Luxemburg och den tyska socialdemokratin" övers. Göran Källqvist i: Fjärde internationalen (Stockholm) # 3/1980, sid. 16-23.  Rosa Luxemburg och den tyska socialdemokratin.

(Ocgd, Qaabb) Inledning till marxismens ekonomiska teori. Översättning Gunnar Sandin. 9:e utök. ovh revid. uppl. Lund: Zenit, 1980. Introduktion till marxismens ekonomiska teori.

"Den ekonomiska krisen i Kina" i: Fjärde internationalen (Stockholm) # 3­4/1981, sid. 33-40. Den ekonomiska krisen i Kina

"Den andra efterkrigsrecenssionen och den ekonomiska krisens framtidsutsikter" övers. Jan Bohlin i: Fjärde internationalen (Göteborg) # 3/1982, did. 57-65. Den ekonomiska tillbakagången

(Qaa, Qac) Långa vågor i den kapitalistiska utvecklingen. Översättning Nisse Sjödin. Göteborg: Röda bokförlaget, 1982. Långa vågor i den kapitalistiska utvecklingen.

(Ocge) Europas kommunistpartier. Från stalinism tieurokommunism. Översättning Tom Gustafsson. Stockholm: Röda rummet, 1982. Europas kommunistpartier.

-"Krisen inom världens valutasysten" övers. Lena Palmquist och Robert Thavenius i: Fjärde internationalen (Göteborg) # 2/1983, sid. 28-31. Krisen inom världens valutasystem

"Ernest Mandel om kapprustningen - Det finns logik i vansinnet" (intervju) i: Internationalen (Stockholm) # 25/1983, sid. 12. Ernest Mandel om kapprustningen

"Krigshotet och kampen för socialismen" övers. Thomas Ramberg i: Fjärde internationalen (Göteborg) # 4/1983, sid. 9-13. Krigshotet och kampen för socialismen

"Ett ekonomiskt uppsving i förening med en ekonomisk kris" övers. Christina Schmidt i: Fjärde internationalen (Göteborg) # 3-4/1984, sid. 65-83. Ett ekonomiskt uppsving i samband med en ekonomisk kris.

"Om förtruppspartier" övers. Lars Kaage i: Fjärde internationalen (Göteborg) # 2/1985, sid. 54-67. Om förtruppspartier

(G.096) Förtjusande mord. Kriminalromanens sociala historia. Översättning Sven Erik Täckmark. Stockholm: Alfabeta, 1985. Förtjusande mord...

"Halvkoloniala och halvindustrialiserade länder" övers. Lars Kaage och Christina Schmidt i: Fjärde internationalen. (Göteborg) # 2/1986, sid. 35-63. Halvkoloniala och halvindustrialiserade länder

"Kapprustningen och den europeiska fredsrörelsens problem" övers. Gunvor Karlström i: Fjärde internationalen. (Göteborg) # 2/1986, sid. 82-101."Kapprustningen och den europeiska fredsrörelsens problem

"Marx, den nuvarande krisen och arbetarklassens frigörelse" övers. Göran Källqvist i: Fjärde internationalen (Göteborg) # 4/1986, sid. 49-73. Marx, den nuvarande krisen och arbetarklassens framtid

"Pekings nya ekonomiska politik" övers. Mats Bladh i: Fjärde internationalen (Göteborg) # 1/1987, sid. 51-62. Pekings nya ekonomiska politik

"Efter börskraschen - En djupgående förändring av världsläget" övers. Göran Källqvist i: Fjärde internationalen (Göteborg) # 1/1988, sid. 3-20.  Efter börskraschen – En djupgående förändring av världsläget

"Kan Gorbatjov förändra Sovjet?" övers. Mats Bladh i: Fjärde internationalen (Göteborg) # 3/1988, sid. 3-40. Kan Gorbatjov förändra Sovjet?

"Orsakerna till FI:s (Fjärde internationalens) grundande är giltiga än idag" övers. Göran Källquist i: Fjärde internationalen (Göteborg) # 1/1989., sid. 5-47. Orsakerna till Fjärde internationalens grundande.

- "Framtiden för Gorbatjovs reformer" övers. Lars Kaage och Christina Schmidt i: Fjärde Internationalen (Göteborg) # 2/1989, sid. 61-82. Framtiden för Gorbatjovs reformer

"Andra världskriget 1939-1945 - orsaker och följder" övers. Lars Kaage i: Fjärde internationalen (Göteborg) # 4/1989, sid. 33-57. Andra världskriget 1939-1945

1990-1999

"Ernest Mandel, Fjärde internationalens ledning" (om DDR:s upplösning) i: Internationalen (Stockholm) # 40/1990, sid. 9.

"Leo Trotskijs aktualitet" övers. Ingemar Sandström i: Fjärde internationalen (Göteborg) # 1/1991, sid. 135-143. Leo Trotskijs aktualitet

"Har socialismen någon framtid?" övers. Ingemar Sandström i: Fjärde internationalen (Göteborg) # 1/1992, sid. 3-28. Har socialismen någon framtid?

"I kampen för det dagliga brödet kan vi återupprätta socialismens trovärdighet" (utdrag ur tal som Ernest Mandel höll på vänsterpartiernas 3:e Sao Paolo-forum i Managua [Nicaragua] i juli 1992) i: Internationalen (Stockholm) # 51-53/1992. sid 17. I kampen för det dagliga brödet...

"Ernest Mandel kryar på sig" (telefonintervju) i: Internationalen (Stockholm) # 5/1994, sid. 21.

(Ocgd, Ocg) "Marxismens plats i historien" övers. Per-Olof Mattsson i: Fjärde internationalen. (Göteborg) # 3/1995 (feltryckt 1994), sid. 5-112.

(Ocgd, Ocg) Marxismens plats i historien. Översättning Per-Olof Mattsson. Stockholm: Röda rummet, 1995. Marxismens plats i historien.

"Solidaritet utan gränser är vår enda chans" (intervjuad av Gabriel Maissin) övers. Kalle Lindberg. i: Internationalen (Stockholm) # 23/1995, sid 12-13. Solidaritet utan gränser.

"Socialismens framtid" i: Internationalen (Stockholm) # 32/1995, sid. 10-11. Socialismens framtid

"Marxismen och den etablerade kyrkan" i: Internationalen (Stockholm) # 29/1996. sid. 15.

2000-2009

"Det stora spelet. Drivkrafterna bakom andra världskriget" övers. Göran Källqvist i: Röda Rummet (Göteborg) # 1/2005, sid 12-17.

(K.54) Andra världskriget. Vad det egentligen handlade om. Med tillägg av De materiella, sociala och ideologiska förutsättningarna för nazismens folkmord. Översättning Göran Källqvist. Stockholm: Röda rummet, 2005. Vad Andra världskriget egentligen handlade om

Trotskij som alternativ Översättning Göran Källqvist, 2006
Förord till Trotskijs "Kampen mot nazismen i Tyskland -33" Översättning Göran Källqvist, 2007
Oktoberrevolutionen, statskupp eller revolution? Översättning Göran Källqvist, 2007
"Hade Lenin levat 1926 hade han troligen suttit i fängelse" Översättning Per-Erik Wentus, 2007
Debatt: Har socialismen någon framtid. Översättning Per-Erik Wentus, 2007
Liebmans leninism Översättning Göran Källqvist, 2008
Om Lenins partiuppfattning och byråkratiseringen Översättning Göran Källqvist, 2008
Den ekonomiska debatten på Kuba 1963-64.Översättning Tomas Widén, 2008
Makt och pengar - en marxistisk teori om byråkratin.Översättning Göran Källqvist, 2009
Individens roll i historien: Fallet Andra världskriget Översättning Lars Lundström, 2009
Den förfärliga paradoxen. Ernest Mandel om hyperproduktivitet visavi fattigdom. Översättning Per-Erik Wentus, 2009

2010-2019

Till den permanenta revolutionens försvar. Översättning Göran Källqvist, 2010
Några kommentarer till H.H. Ticktins ”Slöseriets ekonomi” Översättning Göran Källqvist, 2010
Tio teser om de sociala och ekonomiska lagar som styr övergångssamhället mellan kapitalism och socialism. Översättning Göran Källqvist, 2010
Varför den sovjetiska byråkratin inte är en ny härskande klass Översättning Göran Källqvist, 2010
Till försvar för den socialistiska planeringen Översättning Göran Källqvist, 2010
Myten om marknadssocialismen Översättning Göran Källqvist, 2010
Den tredje kinesiska revolutionen Översättning B. Svensson, 2010
”Statskapitalismens” motsägelser Översättning Göran Källqvist, 2011
Marxismens ekonomiska teori Översättning Göran Källqvist, 2011-12
30 frågor och svar om Sovjetunionens Kommunistiska Partis historia Översättning B. Svensson, 2011
Gulag-arkipelagen. Solzjenitsyns angrepp på stalinismen och Oktober Översättning Göran Dahlman, 2011
Första internationalen och dess roll i arbetarrörelsens utveckling Översättning Björn-Erik Rosin, 2011
Om Pierre Broués ”Trotskij. En biografi” Översättning Göran Källqvist, 2011
Överskottskapital och realisering av mervärdet (Om Baran/Sweezys Monopolkapitalet) Översättning Göran Källqvist, 2012
Lärdomar av maj 1968 Översättning Martin Fahlgren, 2012
Varför Keynes inte är svaret - Monetarismens gryning Översättning Jesper Sydhagen, 2013
Trotskijs verkliga testamente Översättning Jesper Sydhagen, 2013
Marxism och demokrati Översättning Jesper Sydhagen, 2013
Internationell kapitalism och ”övernationalitet” Översättning Martin Fahlgren + Clarté-Uppsala, 2013
Socialism eller nyliberalism? Översättning Jesper Sydhagen, 2013
Inledning till engelska upplagan av ”Senkapitalismen”. Översättning Göran Källqvist, 2013
Folkfrontismen på Ceylon Från vacklan till kapitulation Översättning Jesper Sydhagen, 2013
Den socialdemokratiska reformismens natur - Opportunismens materiella grunder Översättning Jesper Sydhagen, 2013
Svar på de kinesiska kommunistledarnas försvar av Stalin Översättning Göran Källqvist, 2013
Den judiska frågan efter andra världskriget Översättning Jesper Sydhagen, 2013
Noteringar under läsningen av Enzo Traversos ”Marxisterna och judefrågan” Översättning Björn Erik Rosin, 2013
Revolutionär strategi i Europa Översättning Jesper Sydhagen, 2013
Lärdomarna av Grekland Översättning Göran Källqvist, 2013
Tariq Ali intervjuar Ernest Mandel: En tokig yngling med tur Översättning Göran Källqvist, 2013
Arvet efter Lenin Översättning Göran Källqvist, 2013
Kort analys av den tjeckiska krisen Översättning Göran Källqvist, 2014
Orsakerna till och konsekvenserna av återupprättandet av Bucharin Översättning Göran Källqvist, 2014
Althusser tillrättavisar Marx Översättning Göran Källqvist, 2015
Om Althusser, parti och klass Översättning Per-Olov Eklund, 2015
Sovjetunionens karaktär, socialism, demokrati Översättning Göran Källqvist, 2015
Östtysk kommunist fördömer byråkratin. Om Rudolf Bahros Alternativet Översättning Martin Fahlgren, 2015
Debatt om Bahros Alternativet - Klinger/Reinstein vs Ernest Mandel. Översättning Göran Dahlman, 2015
Trotskij i exil av Peter Weiss: Anteckningar till premiären av den tyska uppsättningen. Översättning Björn Erik Rosin, 2017
Tito och den jugoslaviska revolutionen Översättning Göran Källqvist, 2017
Byråkrati och varuproduktion Översättning Göran Källqvist, 2019

2020-

Teorin om ”statskapitalism” Översättning Björn Erik Rosin, 2020
Den jugoslaviska frågan – ett första bokslut Översättning Björn Erik Rosin, 2020
Sovjetiska kommunistpartiets tjugoförsta kongress Översättning Björn Erik Rosin, 2020
Sovjetiska kommunistpartiets tjugotredje kongress Översättning Björn Erik Rosin, 2020
En teori som inte klarade av att prövas av fakta Översättning Göran Källqvist, 2020
Statskapitalismens mystifieringar Översättning Göran Källqvist, 2021
Inledning till Kapitalet Översättning Göran Källqvist, 2021
Michail Gorbatjovs oundvikliga fall Översättning Björn Erik Rosin, 2021
Karl Marx Översättning Göran Källqvist, 2021
Övergångsperiodens ekonomi Översättning Göran Källqvist, 2021
Imperialismens nederlag i Vietnam Översättning Göran Källqvist, 2022
Trotskijs ekonomiska teorier och dagens Sovjetunionen Översättning Göran Källqvist, 2022
Rötterna till den sovjetiska ekonomins nuvarande kris Översättning Göran Källqvist, 2022