Jan Myrdal

Texter om och av Jan Myrdal

Marx - Kapitalet. Positiv recension av Bohmans Kapitalet-översättning.

Debatt om Vietnam, Sovjet och FNL-rörelsen. 1974 fördes en intensiv debatt om vilken inriktning den svenska FNL-rörelsen (DFFG) borde välja. Maoisterna ville inrikta kampen mot Sovjetunionen, vilket övriga protesterade häftigt emot. Jan Myrdal har ett inlägg i denna debatt.

Leve enhetsfronten mot USA-imperialismen. DFFGs skriftserie nr 6. Innehåller bl a ett tal av Jan Myrdal från 1971.

Jan Myrdal om Peter Weiss. Myrdal gillade inte författaren/dramatikern/konstnären Peter Weiss. Här återges artiklar från 1979, föranledda av olika uppfattningar om konflikten mellan Vietnam och Kampuchea.

Jan Myrdal ut i intet. Ur Mullvaden 4/71. Hänvisar bl a till talet ovan.

Jan Myrdal, en kritisk betraktelse, av Mats Parner. Om en av den svenska maoismens förgrundsgestalter.

Jan och Herman och deras historier. M Parner om Jan Myrdal och Herman Lindquist, morden på Olof Palme, Karl XII m fl.

Dagen före - Myrdal i Strindbergs för stora kostym. P O Mattsson om Jan Myrdals Strindberg-bok.

Jan Myrdal och Nya Tider – Maoism på avvägar, av Peter Widén. Myrdals politiska meritlista innehåller många märkliga ståndpunkter och ställningstaganden.

Jan Myrdal i blåsväder – Debatt senhösten 2016. Myrdals medverkan i nazianstrukna tidningen Nya Tider fick många att höja på ögonbrynen och undra vart han egentligen är på väg. Detta är en artikelsamling om detta.

Att kasta sten i glashus – Jan Myrdal om Ingemar Bergman, av Martin Fahlgren. I år (2018) är det 100 år sedan Bergman föddes. Därför har massmedia ägnat honom och hans verk, däribland hans självbiografi, stort intresse. Det är främst Myrdals syn på denna som behandlas här.

Tidningen Internationalen och Jan Myrdal. Diskuterar Myrdals syn på trotskismen, Stalin, utvecklingen i Sovjet och världsläget m m. Innehåller även en intervju med Myrdal.