Laurence Coates

Laurence Coates (Offensiv)

Kpml(r) och Sovjets historia.

Historien om Vietnams trotskister. Recension av "Revolutionaries They Could Not Break ...", en bok skriven av vietnamesen av Ngo Van. Artikeln redogör ganska utförligt för den vietnamesiska trotskismem.