Rolf Bergkvist

Texter av Rolf Bergkvist

Vart går Bolivia? Artiklar ur tidskriften Röda Rummet. Behandlar utvecklingen under de senaste åren (2005-2007).

Venezuela - mot en socialistisk ekonomi? Ur Röda Rummet 2/2007.

Venezuela - Chavez styre 10 år, vart leder revolutionen. Artikel från slutet av 2008.

Rolf Bergkvist om Venezuela 2010-2016. Denna artikelsamling kompletterar tidigare samlingar med Venezuela-artiklar av  Bergkvist, som har skrivit kunnigt och bra om Venezuela sedan den "bolivarianska revolutionen" började vid millennieskiftet.