Anders Sjögren

Texter av Anders Sjögren.

Dagens Vietnam i backspegeln. Författaren besökte Vietnam kring nyåret 2017-18. Det resulterade i tre artiklar som vi här återger.

Kremls hovfilosof och kriget mot Ukraina. En introduktion till den ryske fascistiske filosofen Ivan Iljins, som är en viktig inspirationskälla för Putin & Co.