Håkan Arvidsson

Texter av Håkan Arvidsson

Inledning till Revolutionen i Sverige 1917-1924.

Zenit om SKP/VPK – en artikelsamling, där Arvidsson har skrivit artikeln "Sprängningen av SKP".

Zenit-artikel om Komintern, av Arvidsson och L Berntson.

Om Kommunistiska internationalen, av Håkan Arvidsson och Lennart Berntson. Ett försök att göra ett kritiskt bokslut över Komintern.

Socialismen och demokratin, debatt ur Zenit nr 50-56, 1977. Arvidsson har skrivit flera artiklar i denna debatt.