Yvonne Hirdman

Texter av och om Yvonne Hirdman

Sveriges Kommunistiska Parti och 2:a världskrigets första år. Utdrag ur boken "Sverges Kommunistiska Parti 1939-1945" som handlar om svenska KP under 2:a världskriget.

Sveriges Kommunistiska Parti och 2:a världskriget 1941-45. Utdrag ur "Sverges Kommunistiska Parti 1939-1945".

Vi bygger landet. Den svenska arbetarrörelsens historia. Bokversionen är ett rikt illustrerat praktverk. I denna version finns hela grundtexten med, men bara en liten del av bokens illustrationer m m.

Ett kvinnoliv i Europa, av Anders Hafgström. Om Yvonne Hirdmans gripande biografi över modern, Den röda grevinnan