P-Å Westerlund

Per-Åke Westerlund (Offensiv) 

Kinesiska revolutionen 1949.

Spanska revolutionen -36.

Världsekonomin: 1930-talet i repris? Lär av historien: Om den djupa ekonomiska 30-talskrisen.

Den verklige Lenin. Vad stod egentligen Lenin för? Var stalinismen bara den naturliga följden av leninismen? Sådana frågor ställs och besvaras utförligt i denna skrift.

Vänd dom aldrig ryggen - Lärdomar av den antirasistiska kampen. Om rasismen och kampen mot denna.

Socialdemokratins uppgång och fall.  Om socialdemokratins utveckling med utgångspunkt i två biografier om Olof Palme.

10 år sedan Göteborg 2001. Om händelserna under EU-toppmötet i Göteborg 2001.

Grekland på väg mot kokpunkten. Om Grekland, där nu (dec 2012) vänsterpartiet Syriza enligt opinionsundersökningarna är största parti, medan det nynazistiska Gyllene gryning är 3:e största parti (14% av väljarna).

Till marxismens försvar 80 år – måstebok för socialister. 1939-40 förde Trotskij en hård politisk strid mot de i amerikanska SWP som inte längre ville se Sovjet som en arbetarstat som borde försvaras mot imperialismen utan som ett nytt klassamhälle.

Kinas statskapitalistiska imperialism. Vart går dagens Kina? Artikel från våren 2021.

Inbördeskriget i Ryssland 1918-22 - hur kunde de röda vinna?. Artikeln tar sin utgångspunkt i en ny bok om inbördeskriget, skriven av brittiske historikern Antony Beevor.

Recension av Hélène Carrère d'Encausse, "Lenin".