August Bebel

Texter av och om den tyske 1800-talsmarxisten August Bebel

Kvinnan och socialismen. En riktig marxistisk klassiker om kvinnofrågan. Den första upplagan kom ut 1883 och gavs sedan ut i ett stort antal upplagor under de följande 30-40 åren.

Socialister har sedan länge kämpat för kvinnans frigörelse, av Kristen R Godsee. Artikel ur Jacobin magazine, februari 2020, till 180-årsdagen av Bebels födelse. Tidigar publicerad i Internationalen.