Max Beer

Texter av Max Beer

Socialismens historia (första bandet). Första bandet av Beers klassiska arbete om de socialistiska idéernas historia.

Socialismens historia (andra bandet). Andra bandet av Beers klassiska arbete.

Karl Marx. Hans liv och lära. Första upplagan av denna skrift kom 1922.