Gilbert Achcar

Texter av Gilbert Achcar

Elva teser om den uppvaknande islamistiska fundamentalismen. Artikel från 1981 om den då nyligen återuppvaknande islamistiskt fundamentalistiska rörelsen. I högsta grad aktuell än idag.

Den återuppblomstrande islamska fundamentalismen, av Salah Jaber [Gilbert Achcar]. Ur FI 1/88.

Sovjetunionens uttåg ur Afghanistan, av Salah Jaber [G Achcar]. Artikel från 1988.

Gulfkriget 1991 - Det första Irakkriget. Artiklar från 1990-1991.

Barbariernas kamp – 11 september och den nya världsordningen, av Gilbert Achcar. Om USA, arabvärlden och den islamiska fundamentalismen.

Marxister och religionen – igår och idag. Artikel från 2004 om marxisters förhållningssätt till religion, främst i förhållande till islam.

Libanon och krisen i Mellanöstern. Intervju med Gilbert Achcar, libanesisk-fransk socialist om läget i Libanon i början av 2007.

Araberna och förintelsen – intervju om en ny bok. Intervju [2010]med Gilbert Achcar om antisemitismen i den arabiska världen.

Religion och politik idag från ett marxistiskt perspektiv. Marxism och religion, ateism, befrielseteologi, islamisk fundamentalism m m.

Israels propagandakrig – Skyll på stormuftin av Jerusalem, av Gilbert Achcar. Israel och Palestinafrågan. 

Intervju med Gilbert Achcar om utvecklingen i Egypten. Intervjun är från slutet av januari 2011. 

Endast folkrörelsen kan ge Egypten demokrati, intervju med Gilbert Achcar (från februari 2011). Handlar bl a om militärens roll i Egypten. 

Revolutionära förhoppningar och förändringar över hela ”arabvärlden”. Intervju med Gilbert Achar från 4 mars [2011], där han försöker analysera den möjliga fortsatta utvecklingen av omvälvningarna i arabvärlden.

Vad händer i Libyen? Intervju från 19 mars 2011 med G Achcar, om hans syn på utvecklingen i Libyen och inte minst frågan om FN-resolutionen om en "flygförbudszon".

Libyen – en befogad och nödvändig diskussion ur ett anti-imperialistiskt perspektiv, av Gilbert Achcar, som försvarar sin ståndpunkt om stöd till en flygförbudszon över Libyen i intervjun ovan.

Det libyska upproret mellan Gaddafis hammare, NATO:s städ och vänsterns förvirring: resultat och framtidsutsikter. Ytterligare en diskussionsartikel om upproret i Libyen, flygförbudszonen, imperialismens planer, etc.

Nato:s ”konspiration” mot den libyska revolutionen. Artikel (skriven före Tripolis fall och den senaste utvecklingen) där Achcar diskuterar västmakternas planer för Libyen.

Revolutionen har bara börjat. Intervju från 24/8 - 11 om utvecklingen för den "arabiska våren".

Folkligt uppror och imperialismens planer. Intervju från slutet av augusti 2011.

Efter Gaddafi. Uppföljande frågor (från 4/9 2011) till intervjun ovan och diskussion om vad utvecklingen kan tänkas bli i Libyen efter Gaddafi.

”Händelserna är huvudsakligen en källa till hopp”.  Intervju med G Achcar om upproren i arabvärlden. Från 13/9 2011.

Syrien: militarisering, militär intervention och bristen på strategi. Artikel från 18/11 2011 som diskuterar en eventuell militär intervention i Syrien, och hur vänstern bör förhålla sig till den.

Bouazizis gnista – inledningen på en lång revolutionär process. Tal vid ettårsminnet av inledningen av den tunisiska revolutionen, 18 december 2011.

De arabiska revolutionerna ett år efteråt, av Gilbert Achcar. Intervju från december 2011 där Achcar diskuterar det senaste årets revolter i arabvärlden, och hur framtiden kan tänkas bli.

Frihet att kritisera religionen är en av yttrandefrihetens prövostenar. Intervju  från 2012 angående de våldsamma protesterna mot en muslimfientlig video som spridits på Internet.

Marx och profeten. Intervju från 2019. Om den religiösa (särskilt den islamistiska) fundamentalismens framväxt under de senaste årtiondena.

”Hela regionen kokar”. Intervju från december 2012 där Achcar diskuterar kring utvecklingen av "den arabiska våren".

”Bygga ett folkligt motståndsnät kring ett program för demokrati”. Intervju om Syrien från augusti 2012.

"Syriens blodiga inbördeskrig".  Intervju med Achcar från 15 april 2013 om upproret i Syrien.

”Folket vill”. Intervju från 15 april 2013 med Achcar om hans kommande bok om upproren i arabvärlden.

Ställd inför folkliga protester kastar armén ut Mursi. Intervju från 4 och 5 juli 2013 om massdemonstrationerna i Egypten och störtandet av president Mursi.

Kan folket få vad de vill? Intervju från augusti 2013 om den senaste utvecklingen i Egypten, Syrien och Libyen.

Det syriska upproret mot kontrarevolutionerna. Intervju från 7/10 2013. Delar av intervjun publicerad i Internationalen. Här är hela intervjun.

Revolutionens låga brinner fortfarande. Intervju från januari 2014, där Achcar diskuterar den senaste utvecklingen av den arabiska revolutionen.

Vad finns kvar av den arabiska våren? Artikel ur bilagan "L’Orient Littéraire" i den libanesiska tidningen L'Orient le Jour. Från februari 2014.

Folket vill – men har de någon chans? Intervju från februari 2014 som framförallt berör utvecklingen i Egypten.

Från Tahrir till ISIS - vad händer med den arabiska revolutionen? Möte med G Achcar i Göteborg 1/9 2014. OBS VIDEO

Vad orsakade morden? Intervju med Achcar om bakgrund och orsak till massakrerna på Charlie Hebdos kontor och det judiska snabbköpet i Paris i januari 2015.

Det kinkiga läget i Syrien. Ett utdrag ur en ny (2016) bok om Mellanöstern. Tar bl a upp kurderna i norra Syrien (Rojava), som är en av få ljuspunkter i dagens Mellanöstern.

Syrien: kriget är långtifrån över. (artikeln ingår i artikelsamling från mars 2018).

Ingen ände i sikte för krisen i Mellanöstern. Intervju från Fair Observer, 18 april 2019 om utvecklingen i Mellanöstern. Tidigare publicerad i Internationalen.

Revolutionen vägrar dö i Mellanöstern och Nordafrika. Intervju från november 2019. Trots nederlag (Syrien, Egypten) uppstår hela tiden nya rörelser i regionen (Sudan, Irak, Libanon). Varför?

Marionetter som har skapats av en utländsk ockupation rasar samman när ockupationen upphör. Artikel om talibanernas maktövertagande i Afghanistan 2021. Tidigare publicerad i Internationalen.

USA förlorade i Afghanistan. Men USA-imperialismen försvinner inte. Artikel från september 2021. Talibanerna besegrade USA, men det innebär inte att USA-imperialismen tänker backa från sitt globala herravälde och att eran av krigföring är över, varnar Achcar.

Socialistisk strategi och partiet. Behandlar hur marxister historiskt sett på partiet och dess roll i arbetarrörelsen och det samhälle man verkat i. Och vilka lärdomar kan socialister dra av detta idag?

Om kriget i Ukraina. Två artiklar som diskuterar frågor som: Hur bör socialister förhålla sig till kriget, vapenstöd, sanktioner m m?

Imperialismen och kriget i Ukraina (debatt). Alex Callinicos (från brittiska Socialist Workers Party) och Gilbert Achcar diskuterar krigets karaktär och vilka konsekvenser detta får.

Kriget i Ukraina öppnar en guldgruva för vapenindustrin. Två artiklar. Den ena om Ukrainas försvarskamp och socialister bör se på det. Den andra (längre) om de gyllene tider som det militär-industriella komplexet nu emotser.

För en demokratisk antikrigsståndpunkt mot invasionen av Ukraina. Artikel och intervju där författaren resonerar om hur han menar att antikrigsrörelsen bör ställa sig till kriget i Ukraina och hur ett fredsavtal borde se ut.

”Situationen i världen är ett nytt kallt krig”. Intervju i samband med publiceringen av AChcars nya bok, The New Cold War: The United States, Russia, and China from Kosovo to Ukraine.

Första kommentarer om Hamas oktobermotoffensiv. Artikel där Achcar gör en första preliminär analys av situationen efter Hamas' offensiv 7 oktober 2023.

Israels folkmordskrig efter fyra månader. Israels krig mot Hamas och Gaza har pågått i fyra månader, med fruktansvärda mänskliga förluster och materiell ödeläggelse. Achcar kommenterar och analyserar. Tidigare publicerad i Internationalen.

För palestiniernas rätt till självbestämmande, för ett tillbakadragande av de imperialistiska trupperna från Mellanöstern.. Intervju med Gilbert Achcar om situationen på Gaza efter fem månaders månaders krig, och hur vänstern ska kunna mobilisera mot folkmordet.

”Staten Palestina”: Mellan att lägga ner saken och fortsätta kampen. Är en palestinsk stat en lösning på krisen i Mellanöstern? Achcar tvivlar.


Artiklar om G Achcar:

Achcar om Libyen och Syrien, av Michael McGehee. Achcar anses vara en stor auktoritet när det gäller arabvärlden. Men alla gillar inte hans ståndpunkter, vilket denna kritiska artikel är ett exempel på.

Folket vill: En radikal analys av upproren i arabvärlden, av Sam Dathi. En läsvärd recension av Gilbert Achars omskrivna bok "!The People Want: A Radical Exploration of the Arab Uprising", Recensenten är positiv till boken, men även kritisk på en del punkter.

Kritiska synpunkter på Gilbert Achcar och Syrienfrågan, av Peter Widén. Achcar är en känd marxistisk expert på Mellanöstern. Han är författare till 2 böcker och ett stort antal artiklar om den "arabiska våren".