George Breitman

Texter av George Breitman

Meningsutbyte om Deutschers Trotskij-biografi, med Joseph Hansen.

Den svåra vägen till Fjärde Internationalen. Ur FI 4/88.

Deutschers Stalinbiografi. Recension från 1949 av Isaac Deutschers Stalin.

”Stryp inte partiet!”, av James P Cannon och George Breitman. Om demokratisk centralism, vikten av partidemokrati m m, med anledning av utvecklingen i amerikanska Socialist Workers Party i mitten av 1980-talet.

Om Deutschers Trotskij-biografi. En mycket kritisk recension av första delen av Deutschers Trotskij-biografi (från 1954).

Peter Weiss och den historiske Trotskij. Breitman diskuterar hur Weiss använder historien i Trotskij i exil och granskar hur de verkliga händelserna i Trotskijs liv förhåller sig till den konstnärliga framställningen.