Burnett Bolloten

Texter av den brittiske journalisten och historikern Burnett Bolloten

Spanska inbördeskriget: Revolution och kontrarevolution, (utdrag). Bollotens bok är en verklig klassiker som mycket grundligt dokumenterar och analyserar det som sker i den republikanska zonen under inbördeskriget. Stor vikt ges vid  de hårda motsättningarna mellan de sovjetstödda kommunisterna och den övriga arbetarrörelsen, vilka spelade en avgörande roll för utvecklingen, exempelvis de ödesdigra majhändelserna 1937 i Barcelona och deras för- och efterspel.