Robin Blackburn

Texter av den engelske marxisten Robin Blackburn

Samhälle utan jämlikhet. Om Storbritannien (artikeln från 1967).

G Roberts (från brittiska KP) & R Blackburn: debatterar ”Trotskijs bidrag till marxismen”. När debatten fördes 1977 var Roberts ledande i brittiska KP. Numera är han historiker med Stalins Sovjet som specialitet. I en nyskriven inledning presenteras debattörerna.

Marxismen, en teori om den proletära revolutionen. Artikel som poängterar att marxismen absolut inte bara är en ekonomisk teori eller filosofi, utan framförallt har ett revolutionärt politiskt innehåll.

Kort handledning i borgerlig ideologi.

Ekonomi för anarkister. Recension av David Graebers "Debt: The First 5.000 Years" [Skuld: de första 5.000 åren], som analyserar krediter och skuld i ett historiskt och antropologiskt perspektiv.

Vad händer i Sovjetunionen? — intervju med Zjores Medvedev (1990), av Robin Blackburn. När denna intervju gjordes hade Sovjet inträtt i en djup kris, som skulle leda till dess upplösning (formellt i december 1991).