Robert Brenner

Texter av och om den marxistiske historikern Robert Brenner

Bakom den ekonomiska oron. I denna intervju från 2019 tar Brenner upp sina ekonomiska teorier och sitt resonemang om den ekonomiska krisen.

Klasstrider och ekonomisk utveckling under feodalismen. Brenner har gjort flera bidrag till debatten om feodalismens övergång till kapitalism.

Robert Brenner - Från feodalsamhället till kapitalismen, av Markus Christian Hansen. Om Brenners bidrag till debatten om feodalismens övergång till kapitalism.

Robert Brenners ofruktbara teori om global stagnation, av Seth Ackerman. Bland ekonomer diskuteras om den kapitalistiska ekonomin är i en "lång nedgång" och om profitkvoten verkligen minskar. I denna artikel kritiserar Ackerman Robert Brenners teori om "långvarig nedgång".

Vi är alla stagnationsteoretiker nu, av Aaron Benanav. Artikel om Robert Brenners teori om "långvarig nedgång" inom ekonomin, och ett svar på Ackermans artikel ovan.

Att kartlägga oron, av Joshua Rahtz. Artikel ur Sidecar som diskuterar Brenners teori om "lång nedgång" och bl a kritiserar de invändningar som gjorts mot den, t ex Ackermans ovan.

"Är kapitalismen dödligt sjuk?". Debatt mellan Seth Acker man och Aaron Benanav om långvarig stagnation, profitkvotens fall, kristeorier och revolutionär politik mm, utifrån Brenners arbeten om "sekulär stagnation".