Charles Bettelheim

Texter av den franske maoisten Charles Bettelheim

Klasstriderna i Sovjetunionen - Första perioden 1917-1923. Första delen i ett omfattande arbete om Sovjetunionen som Bettelheim påbörjade men aldrig slutförde (3 delar kom ut på franska).

Klasstriderna i Sovjetunionen. Andra perioden 1923-1930. Andra delen av Bettelheims stora projekt om Sovjetunionen, som dock aldrig slutfördes: Han färdigställde även "Tredje perioden 1930-1941", men sedan tog det stopp.

Övergången till den socialistiska ekonomin, av Charles Bettelheim. Inspirerad i synnerhet av utvecklingen i Kina började denne maoistiske ekonom att på 1960-talet utveckla en ny teori om de existerande "övergångssamhällena".

Socialkapitalismen, av Bettelheim, Sweezy m fl. Debatt mellan främst maoister om Sovjets klasskaraktär.

Kina och Sovjet: två industrialiserings-”modeller”, intervju från 1970.

Prolog till ”Klasstriderna i Sovjetunionen”.

Om Maos marxism. Skriven tillsammans med Rossana Rossanda. Två ledande företrädare för den anti-stalinistiska maoism som hade stort inflytande särskilt i Sydeuropa på 1960- och 1970-talen.

Socialism och ekonomisk planering. En "klassiker" från 1971. Bettelheim var den viktigaste maoistiske ekonomen under 1960- och 1970-talen.

Makt och opposition: Texter från Il Manifesto’s östeuropakonferens 1977. Med bidrag från Rossana Rossanda, K S Karol, Charles Bettelheim och Louis Althusser m fl. 

Kulturrevolution & industriell organisering i Kina. Bok från 1973 där Bettelheim redogör för ett studiebesök i Kina i kulturrevolutionens slutskede.

Införandet av fraktionsförbudet i det sovjetiska kommunistpartiet 1921. Fram till 1921 hade SUKP utmärkts av levande intern demokrati, vilket inbegrep bildande av fraktioner för att driva andra ståndpunkter än majoritetens. Detta satte man nu stopp för.