Fidel Castro

Texter av och om Fidel Castro

Historien skall frikänna mig!

Ches idéer är definitivt relevanta idag. Fidel diskuterar Ches ekonomiska idéer, vilka fortfarande är relevanta och diskuteras på Kuba: Vilken inriktning ska man välja?

Planeringsdebatten på Cuba. Innehåller en text av F Castro.

Socialistisk och demokratisk revolution i Kuba. Tal från våren 1961, där Castro för första gången deklarerar den kubanska revolutionens socialistiska karaktär.

Från Martí till Marx. Tal från december 1961 där Castro bl a förklarar att han är marxist och varför.

Andra Havannadeklarationen. Denna deklaration läste Fidel Castro upp i början av februari 1962 inför 1 miljon kubaner.

Socialism och underutveckling. Tal som Castro höll 1:a maj 1966.

Om de marxistiska handböckerna. Castro kritiserar dogmatism och bokdyrkan. Ur tal från 1966.

Hundra Års Kamp. La Demajagua. Tal från 1968.

Revolution och internationell solidaritet. Diskuterar revolutionen i Latinamerika, Afrika och Indokina, samt relationerna till Sovjetunionen. Tal från 1972.

Människorna dör men partiet är odödligt. Tal hållet vid massmöte i juli 1973, vid 20-årsdagen av den misslyckade attacken mot Moncada-kasernen.

Castrismen - Latinamerikas långa marsch, av Regis Debray. I denna uppsats (från 1965) formulerar Debray en gerillastrategi som de flesta vänstergerillorna i Latinamerika gjorde till sin från mitten av 1960-talet.

Fidel – Ett kritiskt porträtt, av Tad Szulc. Grundlig Fidel Castro-biografi.