Andy Durgan

Texter av den brittiska socialistiske historikern Andy Durgan

Marxism, krig och revolution: Trotskij och POUM. En kritisk granskning av POUM:s politik och relationerna med Trotskij och Fjärde Internationalen under spanska inbördeskriget.

De spanska trotskisterna och grundandet av POUM.

Trotskij, POUM och majhändelserna (1937). En balanserad kritisk analys av POUMs politik under denna avgörande sammandrabbning i det republikanska lägret under spanska inbördeskriget, liksom av Trotskijs syn på densamma.

Med POUM - Internationella frivilliga vid den aragonska fronten (1936-37). Förutom i de Internationella brigaderna fanns ett stort antal internationella frivilliga organiserade i anarkosyndikalisternas och POUM:s milis. Denna artikel handlar om de senare.