Eduard Bernstein

Texter av och om den tyske socialdemokraten Eduard Bernstein

Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter. Bernsteins klassiska kritik av marxismen. Revisionismens viktigaste verk.

Bernstein och den Andra internationalens marxism, av Lucio Colletti. Den tyske socialdemokraten Eduard Bernstein (1850-1932) är känd för sin kritik av marxismen som lett till att han uppfattas som revisionismens upphovsman.