Alex Callinicos

Texter av den brittiske socialisten Alex Callinicos

Obamas strategi för att lämna Afghanistan. Artikel från 2011 om mordet på bin Laden och dess plats i USA:s strategi.

Frankrike: Antikapitalistisk politik i kris. Kritisk granskning av det franska vänsterpartiet NPA. Författaren är ledande medlem i brittiska SWP (Socialist Workers Party).

Syriza och den socialistiska strategin. Debatt mellan Alex Callinicos och Stathis Kouvelakis, från februari 2015. Ur Tidssignal nr 13.

Marxismen förlorar en passionerad förkämpe. Minnesruna över E M Wood, som med engagemang och stort kunnande försvarade marxismen mot nymodigheter såsom Ernesto Laclaus "postmarxism".